Informacje

Informacje

Autobusy nadal nie wjeżdżają na Złote Łany

26 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie komisji do spraw skarg, wniosków i petycji w której udział wzięli radna Elżbieta Siwiec - Przewodnicząca komisji oraz radni Jarosław Fojt, Szymon Klimczak, Mirosław Lęga. Urząd Miasta reprezentował wiceprezydent Roman Foksowicz oraz naczelnik Maria Pilarska. Strona skarżącą reprezentowali radny Piotr Szereda oraz mieszkańcy osiedla Złote Łany Sławomir Maliszewski i Jan Sławecki.

 

Ponad 200 mieszkańców Złotych Łanów podpisało skargą skierowaną do Rady Miasta. Wskazali w niej na brak zrozumienia potrzeb mieszkańców osiedla Złote Łany w zakresie komunikacji i modernizacji dróg mimo, że powszechna jest wiedza na temat fatalnego stanu technicznego mostu położonego nad torami. Oznacza to, że od początku kadencji prezydent miasta nie poczyniła w tej kwestii żadnych działań. Przecież przy odrobinie wysiłku można było dużo wcześniej przygotować się do tej sytuacji i wykonać kładkę dla pieszych nad torowiskiem łącząc ul. Wiejską z ul. Ranoszka. Jednocześnie w swojej skardze mieszkańcy Złotych Łanów po raz kolejny wnioskowali o szybkie podjęcie działań umożlwiających mieszkańcom dostęp do komunikacji miejskiej poprzez ustanowienie przystanku MZK na ulicy Wiejskiej w obrębie osiedla Złote Łany.

 

Przypomnijmy, że mieszkańcy Osiedla Złote Łany 30 maja wracając z pracy zastali zamknięty wiadukt. Zdążyli się przyzwyczaić, że od dłuższego czasu most był zamknięty dla ruchu kołowego ale w tym dniu zamknięto też ruch dla pieszych.

 

Po skierowaniu skargi przez mieszkańców oraz interpelacji radnego Piotra Szeredy już na początku czerwca odblokowano ruch pieszych na mieście.

 

Podczas posiedzenia komisji do spraw skarg, wniosków i petycji wiceprezydent Roman Foksowicz zapoznał uczestników posiedzenia z planem rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej. Komisja uznała za celowe złożenie wniosku do budżetu o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadnia. Ponadto naczelnik Maria Pilarska poinformowała radnych oraz przedstawicieli Złotych Łanów, że na skrzyżowaniu ulicy Złotych Łanów w obrębie palcu zabaw rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej, która ma zapobiec notorycznemu powstawania zalewiska podczas opadów deszczu. Jak wiemy na ten problem w swoich interpelacjach zwracał uwagę radny Piotr Szereda.

 

Jak wynika z ustaleń komisji do spraw skarg, wniosków i petycji nie został rozwiązany problem uruchomienia komunikacji MZK do osiedla Złote Łany. Po raz kolejny władze miasta zrzucają ten problem na władze MZK. Trzeba jednak przypomnieć, że prezesem Zarządu MZK jest Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój Anna Hetman. W związku tym uznano skargę za zasadną częściowo, ponieważ ruch pieszych jest udrożniony (po interpelacji radnego Szeredy i skardze mieszkańców). Natomiast Urząd Miasta nadal nie ma sensownego rozwiązania problemu komunikacji miejskiej. Teraz skarga trafi na sesje Rady Miasta.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search