Informacje

Informacje

Aż miło posiedzieć

Previous Next

Na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ruszyła budowa domu przejściowego w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne”- realizowanego przez Służbę Więzienną.

Środki na tę inwestycję pochodzą m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „pilotażowe kompleksy penitencjarne” zakłada utworzenie pięciu takich placówek w Polsce, z których każda składa się z pawilonu mieszkalnego, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych. Budowa domu przejściowego pozwoli skazanym na przygotowywanie się, w warunkach zbliżonych do wolnościowych, do powrotu do społeczeństwa. Według planu budowa ma się zakończy w pierwszy kwartale 2024 roku.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search