Informacje

Informacje

Bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych

Nawet 23 tys. zł bezzwrotnej dotacji na wydatki inwestycyjne oraz wsparcie w wysokości 1000-1700 zł na pokrycie kosztów pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia własnej firmy. Taką wymierną pomoc oferuje osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach, który realizuje obecnie dwa projekty z bezzwrotnymi dotacjami: „Pomysł na biznes” i „Dotacje na 50+”.

Oprócz wsparcia finansowego, w ramach tych projektów osoby bezrobotne mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu planu biznesu, bezpłatne doradztwo, a także na szkolenia  z zakresu prowadzenia  firmy.

Projekty skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, do kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka i osób niepełnosprawnych. Nie mogą do nich natomiast przystąpić osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Chcąc starać się o środki w ramach projektu „Pomysł na biznes” trzeba mieć ukończone 30 lat. Projekt „Dotacje na 50+”, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do osób powyżej pięćdziesiątki. Jak widać na podjęcie odważnej decyzji i założenie własnej firmy nigdy nie jest za późno, zwłaszcza gdy jest się osobą bezrobotną.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl. Z decyzją nie warto zwlekać, ponieważ liczba miejsc w obydwu projektach jest ograniczona.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search