Informacje

Informacje

Bronią lasu

Po wielu miesiącach ciszy, wraca temat budowy galerii handlowej pomiędzy ulicami: Północną, Warszawską, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszych łamach.

 

W centrum miasta prywatny inwestor chce zbudować galerię handlową. Najpierw trzeba jednak wyciąć około 10 tys. drzew, na co nie chcą zgodzić się mieszkańcy i organizacje ekologiczne. Do powstania galerii potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. W ubiegłym roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyłączyło z tego postępowania prezydenta Jastrzębie-Zdrój i wskazało do załatwienia sprawy Prezydenta Żor. Tak się robi, aby uniknąć posądzeń o stronniczość władz miasta. Przez jakiś czas nic się nie działo wokół tej sprawy, ale w listopadzie mieszkańcy zauważyli, że w lesie, gdzie planowana jest galeria, ktoś zaczął wycinać drzewa. W tej sytuacji Agnieszka Korbel, przedstawicielka inicjatywy obywatelskiej dla Zielonego Centrum i prezes stowarzyszenia „Wzrastaj”, przygotowała petycję do władz miasta o zmianie zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Warszawska, Północna, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego. Inicjatorzy akcji chcą, aby w tym miejscu nie powstała galeria handlowa, ale park. Wniosek poparło ponad 20 organizacji i stowarzyszeń.

 

Teren, na którym planuje się wycinkę 10 tys. drzew to ścisłe centrum miasta należącego do aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, jednej z najbardziej zanieczyszczonych aglomeracji w Europie. Od 25 lat mieszkańcy walczą o to, by w tym miejscu powstał park. Teren jest ostoją 100 gatunków chronionych ptaków (dane Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego) i był dla wielu Jastrzębian miejscem spacerów, wypoczynku, zabaw. Planowana inwestycja drastycznie zmniejszy udział powierzchni biologicznie czynnej w centrum miasta, co bez żadnych wątpliwości wpłynie na komfort życia, stan zdrowia i śmiertelność mieszkańców poprzez zwiększenie zanieczyszczenia powietrza oraz wzrost temperatury w centrum miasta - latem. Działania podejmowane do tej pory wokół tego terenu są zdaniem jastrzębian niezgodne z naczelną zasadą polityki unijnej, jaką jest zrównoważony rozwój. Galeria oraz planowany na terenie sklep typu Dom-Ogród może powstać w wielu innych miejscach, bez tak dużej dewastacji środowiska naturalnego, tym bardziej, że bezpośrednio do tego terenu przylega już galeria i kilka wielkopowierzchniowych sklepów .Inwestycja pozbawi mieszkańców ostatniej ostoi zieleni w centrum miasta. Podstawowy dokument tworzony, m.in. celem opracowywania planów zagospodarowywania przestrzennego jakim jest „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Jastrzębia-Zdrój” mówi, iż teren ten „... pełni ważną funkcję w ekosystemie miasta będąc ostoją wielu rzadkich gatunkach ptaków” (str.96), a także, iż: „... dobrym pomysłem wydaje się nadanie obiektowi charakteru parkowego” (str.96). Domagamy się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwadracie ulic Warszawskiej, Północnej, Sybiraków i Porozumienia Jastrzębskiego, zakazu budowania tam wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Potrzebujemy czystego powietrza i strefy rekreacyjno-wypoczynkowej! Wyjątkowe położenie tego miejsca, znajdującego się między największymi osiedlami oraz w pobliżu galerii, kina i dworca mogłoby sprawić, że byłoby to miejsce spotkań, integracji, i wypoczynku dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search