Informacje

Informacje

Chodź pomaluj mój… korytarz

Previous Next

Dzięki inicjatywie Janina Bogusz-Wiśniewskiej, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra Szeredy, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, lokatorzy jednego z bloków  będą mieli w nietypowy sposób upiększony korytarz.

- Problem powstał podczas rutynowej kontroli funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy nakazali lokatorom usunąć ze ścian korytarza  obrazy i plakaty, jako materiał łatwo palny - mówi prezes Piotr Szereda.

Ta sytuacja powtórzyła się kilka razy. Na świetny pomysł wpadła Janina Bogusz-Wiśniewska, która zaproponowała, aby łatwopalne obrazy i plakaty zastąpiły malunki na ścianach. Wykonali je uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 16 z oddziałami gimnazjalnymi, Gimnazjum nr 4 i 6 oraz z Zespołu Szkół nr 1: Julia Herman, Rafał Witek, Wiktoria Marszałek Lilianna Nierobiś, Izabela Dopierała, Kamila Wiśniewska. Jak podkreśla inicjatorka  oraz opiekunka grupy uczniów Janina Bogusz-Wisniewska młodzi ludzie wykonujący prace artystyczne mieszkają w zasobach mieszkaniowych SM „JAS-MOS”. Lokatorzy bloku entuzjastycznie przyjęli  młodzież,  częstując ich słodyczami i napojami. Akcja zakończyła się sukcesem. Lokatorzy mają upiększony korytarz, strażacy nie upominają nikogo za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, a młodzież zaliczyła warsztaty artystyczne.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search