Informacje

Informacje

Czy w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zostaną dobudowane balkony?

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej i Warmińskiej podjął przygotowania do stworzenia możliwości dobudowy balkonów. Na tych nieruchomościach stoją budynki bez balkonów.

Jednym z warunków przystąpienia do tej inwestycji jest zgoda na wykonanie i sfinansowanie wyrażona przez co najmniej 55% użytkowników lokali w danym budynku. W związku z powyższym Zarząd wysłał do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami kompleksowej dobudowy balkonów do ich budynków.

Koszty te pokrywane będą ze środków podwyższonego funduszu remontowego części wspólnej nieruchomości oraz stworzonego dodatkowo funduszu celowego:

Wzrost funduszu remontowego - będzie dotyczył wszystkich mieszkańców nieruchomości, a przeznaczony zostanie na wzmocnienia elewacji poprzez wykonania „wieszaków” tj. konstrukcji nośnej umożliwiającej montaż balkonów przy każdym mieszkaniu (w każdym czasie) i rozliczany będzie na m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Wysokość funduszu jest uzależniona od liczby budynków na danej nieruchomości, stanu technicznego budynku oraz obecnej stawki. Dopłata w zależności od nieruchomości do obecnych stawek może wynieść od 0,90 do 3,00 złotych.

Fundusz celowy na montaż balkonów - będzie dotyczył jedynie tych mieszkańców, którzy wyrażą zgodę na montaż balkonów i będzie rozliczany na mieszkanie. To jest wartość zabudowy balkonu na każdej nieruchomości. Koszt ten wyniesie około 9 500 złotych za balkon o wymiarach 3x1,2 m (dokładne wymiary zostaną określone w projekcie technicznym).

Lokatorzy w informacji mają przedstawione szczegółowe koszty prac i koszty pożyczki uzyskanej po przeprowadzeniu przetargu na przedmiotowe roboty i negocjacji cenowych z bankiem kredytującym. Przygotowanie inwestycji planuje się w 2021 r. po uzyskaniu zgody 55% użytkowników lokali w budynku, którzy złożą załączone oświadczenie - ankietę.

Rozpoczęcie realizacji prac przewiduje się na rok 2022 i lata kolejne.

Obecnie ankietowani są mieszkańcy wszystkich budynków przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej, które nie posiadają balkonów, a prace zostaną rozpoczęte w pierwszej kolejności na tych budynkach, gdzie poparcie dla zaproponowanej dobudowy balkonów będzie największe.

Zarząd SM „JAS-MOS” zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie ankiet do administracji osiedlowej lub skrzynki pocztowej zwrotnej do dnia 15.12.2020 r. Ankiety dostarczane po tej dacie nie będą brane pod uwagę.

Czy w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” zostaną dobudowane balkony? Odpowiadam tak, ale tylko wtedy, gdy ten pomysł zaakceptuje większość lokatorów zgodnie
z naszymi zasadami.

Prezes Zarządu SM „JAS-MOS”
Piotr Szereda.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search