Informacje

Informacje

Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 18

Previous Next

Odbyła się czwarta już debata oksfordzka zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Grupy dyskutujących pod kierunkiem liderów Maxa Kuczyńskiego i Damiana Libertowskiego – studentów IV roku prawa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - zmierzyły się tym razem z tematem: „Czy matematyka nauczana w szkole pomaga w codziennym życiu?”

Temat nie został wybrany przypadkowo – współorganizatorem przedsięwzięcia w ramach projektu „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście” była Ewa Szatkowska, doradca metodyczny jastrzębskich nauczycieli matematyki. W związku z tym na widowni pojawili się także goście – z zaproszenia skorzystały delegacje z ZS nr 5 i SP nr 14.

Głównymi celami każdej debaty oksfordzkiej jest rozwijanie u młodych ludzi ich elokwencji, zdobywanie doświadczenia w debatowaniu oraz przełamywanie słabości związanych z występami publicznymi. Tak zorganizowane przez młodzież dyskusje publiczne są przy tym znakomitą okazją zarówno do zabawy, jak i do nauki. Nie bez znaczenia pozostaje także walor wychowawczy, skoro w debatach oksfordzkich ogromny nacisk kładzie się na kulturę dyskusji, a sprawnie przeprowadzone wśród uczestników i obserwatorów podsumowujące głosowanie pozwala wskazać zwycięzców, czyli twórców trafniejszych argumentów.

Wielkim sukcesem okazało się wzmocnienie drużyn uczniów klasy VII (J. Podeszwa, B. Rozy, K. Piksa i K. Guzy) przedstawicielami absolwentów naszej szkoły (M. Królak i P. Chmiel). Zgodnie ze sztuką debaty nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwali: marszałek (J. Kmieć) oraz sekretarze (D. Byra i K. Łyp), a przedstawiciele propozycji i opozycji (grup konkurujących w debacie) prezentowali argumenty, mające przekonać zebranych do swoich racji. Do dyskusji z zapałem włączali się także widzowie – doradca metodyczny, nauczyciele i przede wszystkim uczniowie.

Organizatorzy debaty, A. Gałuszka - Dyrektor SP 18 i nauczyciele – S. Piszczek, L. Przybyła, K. Krawiec i I. Mucha, już myślą o kolejnych spotkaniach w przyszłym roku szkolnym.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search