Informacje

Informacje

Dlaczego Spółdzielnia traktuje nas niepoważnie?

Półtora roku temu pisaliśmy o konflikcie mieszkańców ul. Kusocińskiego z władzami Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomnijmy, że poszłoo „remont” balkonów. W miejsce murowanych ścianek działowych, władze GSM zafundowały ludziom niedochodzące do ścian przegrody z pleksi. Po tej aferze mieszkańcy zaczęli uważnie się przyglądać działalności zarządu spółdzielni. Jak się okazuje, spraw spornych jest więcej. Oto kolejna z nich.

List lokatorów Górniczej Spółdzielni Mieszkańców z ul. Kusocińskiego.

Chcieliśmy podzielić się kolejną sprawą w zakresie działania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w naszym mieście. Sprawa dotyczy szeroko rozumianych konsultacji prowadzonych przez Zarząd GSM z mieszkańcami. Tym razem sprawa dotyczy planowanych remontów wykonywanych na terenie naszych nieruchomości.

Otóż Rada Nadzorcza uchwaliła między innymi plan remontów dla nieruchomości budynków od numeru 1 do 39 i pawilonów usługowych. Owszem uchwała jest dostępna na stronie GSM w zakładce E-kartoteka, ale szczegóły zawarte w załącznikach nie zostały opublikowane, czyli dla nas zainteresowanych szczegóły te są niedostępne.

Co istotne, przed podjęciem uchwały nie było z nami mieszkańcami żadnych konsultacji dotyczących jakichkolwiek inwestycji czy remontów.

Zarząd GSM realizując bez naszego udziału swoje zamierzenia, publikuje ogłoszenie z dnia 20.01.2020 r., w którym poinformowano, że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 16 stycznia 2020 r. wyłoniono wykonawców na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych - w naszym wypadku chodzi o budowę placu gospodarczego z zadaszeniem przy ul. J Kusocińskiego 2-20, tzn. wiaty śmietnikowej w cenie 7.500.00 zł plus VAT.

Następnie publikowane jest kolejne ogłoszenie, a to z dnia 06.10.2020 r. informujące że w wyniku postępowania przetargowego z dnia 1 października 2020 r. wybrano wykonawcę na budowę ww. wiaty na kwotę 35.255.00 zł plus VAT.

Dalej jest coraz ciekawiej. Otóż, w gablotach naszych klatek zostaje wywieszony plan remontów nieruchomości na 2021 r. dla Osiedla Chrobrego, ul. Kusocińskiego 20-20, 22-40, 42-60 wraz z ogłoszeniem z dnia 16 listopada 2020 r. dot. propozycji robót do planu remontowego na 2021 r. oraz informujące nas o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków w terminie do 30 listopada 2020 r.

Ponadto, tego typu publikacje pojawiają się w Jasnecie na stronie głównej i w zakładce z życia GSM.

Pierwsze było z 9 listopada 2020 r. gdzie Pan prezes zapewnia o bardzo poważnym traktowaniu i zachęca do składania uwag i wniosków (tutaj termin został wyznaczony do 15 listopada 2020 r.).

Kolejna publikacja jest z 19 listopada 2020 r., w której to GSM stwierdza, iż konsultacje trwają od początku listopada i że na dzień dzisiejszy zainteresowanie jest znikome - co w naszym wypadku oczywiście nie jest prawdą. Jak dalej opublikowano - „Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami remontowymi na przyszły rok i przedstawienia swoich opinii. Czekamy również na ich propozycje. Będą one wpływać na ostateczne decyzje Zarządu, które prace będą wykonane i w jakiej kolejności” - stwierdza prezes GSM Gerard Weychert.

My mieszkańcy sądząc rzeczywiście o dobrych intencjach Zarządu GSM do sprawy budowy przedmiotowej wiaty na śmieci podeszliśmy bardzo poważnie i zgłosiliśmy swoje uwagi w tej sprawie.

Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 30 listopada 2020 r. złożyliśmy pismo do Zarządu. Na 100 mieszkań pismo podpisało 56 osób/mieszkanie, czyli zdecydowana większość.

Podkreślić należy, co zresztą wynika z treści niniejszego pisma, w momencie składania przez nas mieszkańców bloku przy ul. Kusocińskiego 2-20 naszych propozycji i uwag nie mieliśmy żadnej wiedzy o tym, co wcześniej bez naszego udziału Zarząd w tej sprawie już poczynił. Czyli już wszystko zostało załatwione, przetargi się odbyły, wykonawcy wyłonieni, no to teraz czas na poważne konsultacje z członkami spółdzielni, którzy w konsekwencji to wszystko sfinansują.

Tak wygląda „poważne” traktowanie członków Spółdzielni GSM i tak istotne są ich uwagi jak w przypadku remontu naszych loggii.

Pismo zostało złożone 30 listopada 2020 r., a do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi. Zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni GSM podania, wnioski, prośby oraz skargi skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana, to do dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.

O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. Tak poważnie jesteśmy traktowani.

Mieszkańcy GSM z ulicy Kusocińskiego

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search