Informacje

Informacje

Druhowie szkolą się i wypoczywają

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruptawie zorganizowała obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w Mikoszewie.

Podczas obozu druhowie koncentrują swoje działania na szkoleniu młodych adeptów sztuki pożarniczej uświadamiając dzieci i młodzież poprzez zabawę i naukę o ważnych aspektach i dziedzinach życia takich jak:

-> WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - zdrowy, wysportowany strażak do dobry strażak;

-> EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO - straż pożarna to jedna ze służb państwowych, która od zawsze stoi na czele ochrony środowiska i zwierząt;

-> RATOWNICTWA I OBRONY LUDNOŚCI - wiedzę zdobytą na szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych przekazują uczestnikom obozu, aby potrafili określać zagrożenia, przeciwdziałać im i we wstępnym rozeznaniu potrafili je niwelować.

Propagowanie tego typu wyjazdów wskazuje, że podstawowymi warunkami przyjęcia w szeregi OSP czy MDP jest po pierwsze - dobry stan zdrowia, po drugie - chęć pracy i doszkalania się, przeżycia przygody oraz po trzecie  - bezwarunkowa, bezinteresowna chęć niesienia pomocy bliźniemu i ochrona środowiska. Ponadto członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to być może przyszli strażacy - ratownicy OSP, a nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Na obozie w Mikoszewie przebywa  ponad 50 uczestników, którzy są członkami jastrzębskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search