Informacje

Informacje

EKO-Friends w Jastrzębiu

Previous Next

Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju już mogą korzystać ze sprzętu i pracowni EKO-Friends, która powstała w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2022”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował ją w wysokości 40 tys. zł.

To już ósma edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, które kosztowały ponad 16,5 mln zł.

- Ten konkurs organizujemy po to, aby wzrastała świadomość ekologiczna, bo edukacja od najmłodszych lat jest bardzo istotna. Im więcej postaw ekologicznych nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli w późniejszych latach. To jest cel, który chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Pracownia biologiczna, aby stać się EKO-Friends przeszła gruntowny remont i stanowi teraz wsparcie w nauce dla uczniów ogólniaka.

- Cieszymy się z faktu, że pracownia EKO-Friends, po przezwyciężeniu różnych trudności pojawiających się w trakcie realizacji, została ukończona. Wierzymy, że pomoże ona w efektywnym propagowaniu treści ekologicznych oraz inspirowaniu młodych ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego - mówiła Magdalena Kuszlewicz-Klos, dyrektor placówki, podczas uroczystego otwarcia pracowni.

Dzięki wsparciu Funduszu udało się zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne, w które została wyposażona pracownia.

Podczas otwarcia zielonej pracowni uczniowie prezentowali działanie mikroskopów optycznych, szkła laboratoryjnego czy odczynników chemicznych. Dzięki projektowi został zakupiony także zestaw do chromatografii bibułowej, który pozwala na rozdzielenie barwników występujących w liściach. Pracownia wzbogaciła się również o zestaw do badania wody, gleby i powietrza. Teraz uczniowie mogą bez przeszkód badać i diagnozować otaczające ich środowisko.

Patrycja Trzetrzelewska - koordynator projektu przedstawiła główne założenia programu ekologicznego realizowanego w pracowni EKO-Friends.

Przypomnijmy, że w ósmej edycji konkursu Zielona Pracownia’2022 dofinansowanie otrzymało 70 szkół z terenu województwa śląskiego na stworzenie ekologicznych pracowni. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej w historii konkursu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search