Informacje

Informacje

Ekologiczna bomba nie wybuchła, ale tyka

Urząd miasta zapewnia, że do czerwca zniknie góra śmieci po dawnym zakładzie gospodarki odpadami przy ul. Rozwojowej. Cały majątek przejęła firma z Warszawy. Nowy właściciel też będzie tam prowadził działalność związaną z gospodarką odpadami.

Zimą problem składowisk odpadów zdaje się być mniej dokuczliwy. Rzadziej dochodzi do pożarów i nie daje się we znaki smród. Inaczej sprawa wygląda wiosną, a zwłaszcza latem.

Boją się takiego sąsiedztwa mieszkańcy, m.in. pobliskiego osiedla Staszica.

Przypomnijmy, że przy ul. Rozwojowej działał kiedyś zakład gospodarki odpadami. Znajdowała się tam linia do sortowania śmieci oraz instalacja do produkcji paliwa alternatywnego. Pod taką nazwą kryją się zazwyczaj urządzenia do utylizacji plastiku. Prowadząca ten interes spółka ogłosiła upadłość w 2016 roku. Pozostała po niej ogromna sterta, zwłaszcza plastikowych śmieci. I tak jest do dziś. Mieszkańcy zwrócili się o interwencję do Piotra Szeredy. Radny wystosował do prezydent miasta interpelację i dostał odpowiedź.

Okazało się, że we wrześniu ubiegłego roku śmieciowy biznes odkupiła od syndyka spółka z Warszawy.

W związku z tym Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta zwrócił się do Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli terenu. Jedocześnie poproszono policję o monitoring i patrolowanie okolic składowiska. Według informacji nowego nabywcy, przy ul. Rozwojowej nie ma odpadów niebezpiecznych. Nie zmienia to faktu, że gdyby zapaliła się taka sterta plastiku, miasto spowiłby czarny, gęsty, gryzący dym. We wrześniu ubiegłego roku zapaliło się składowisko w Sosnowcu. Nie dało się oddychać nawet
w sąsiednich Mysłowicach.

Jastrzębski magistrat zapewnia, że do czerwca odpady zostaną usunięte, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego.

Warszawska spółka przeprowadziła już kontrolę instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i grzewczej. Zamontowała także kamery. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację, nowy właściciel dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie posprzątać i uruchomić zakład. Spółka będzie prowadziła działalność związaną z gospodarką odpadami.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search