Informacje

Informacje

Jak w dobie pandemii wirusa COVID-SARS19 dbać o rany przewlekłe?

Previous Next

Rozmowa z dr hab. n. med. Markiem Kucharzewskim, Kierownikiem Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych przy Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Ślaskich.

- Wirus COVID zatrzymał cały świat, pojawiły się trudności i obostrzenia w dostępie do usług medycznych.

- Mając na uwadze aktualny stan pandemii wielu pacjentów obawia się zakażenia wirusem COVID-19. Mogą mieć miejsce sytuacje, że pacjent w obawie przed zakażeniem będzie chciał unikać wszelkich kontaktów z pracownikami ochrony zdrowia, w tym również rezygnować z wizyt domowych. W takich sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia przez chorego lub jego opiekuna czy rodzinę samodzielnej opieki (samoopieki) nad ranami przewlekłymi. Należy podkreślić, że zaniedbywanie przez chorego rany przewlekłej może prowadzić do wielu poważnych komplikacji, z amputacją kończyny włącznie.

- Jak w takiej sytuacji udzielać porad lekarskich a zwłaszcza monitorować rany przewlekłe?

- Rany w takich sytuacjach można monitorować zdalnie, pacjent może uzyskać wsparcie, jeśli ma dostęp do smartfona lub komputera. W Centrum mamy takie narzędzie dla pacjentów. Bardzo ważnym aspektem sprawowania monitoringu stanu rany jest wyposażenie pacjenta i jego rodziny w niezbędną wiedzę na temat zaopatrywania i prawidłowej pielęgnacji ran oraz pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków i materiałów do sprawowania samoopieki. Wszelka samoopieka powinna być dokumentowana, warto zaznaczyć ze samoopieka jest następstwem epidemii COVID-19.

- Czy pacjent jest w dobie pandemii wyłącznie zdany na domowe sposoby opieki nad swoją raną?

- Zasadniczo tak . Pacjenci muszą znać prawidłowe procedury higieny (mycie rąk, dezynfekcja) i posiadać w domu dostępne antyseptyki i stosowne opatrunki. Mimo, że pacjent jest w domu, lekarz może jednak na bieżąco monitorować i sprawować nadzór nad rana poprzez narzędzia informatyczne. Nawet w dobie pandemii koronawirusa istnieje również skuteczna, bezpieczna terapia wspomagania pielęgnacji i gojenia ran. Jest nią tzw. terapia tlenem hiperbarycznym zwana terapią HBO. Ośrodki HBO są obecnie czynne, pandemia nie ma wpływu na leczenie pacjentów tą metodą.

- Na czym polega terapia HBO?

- Polega na umieszczaniu pacjenta w komorze hiperbarycznej w której oddycha on przez specjalną indywidualną maskę czystym tlenem. Powietrze w komorze jest sprężane do wartości odpowiadającej 15 m pod poziomem morza. W trakcie seansu HBO dochodzi do wysycenia tkanek organizmu pacjenta tlenem co usprawnia procesy gojenia i ogranicza zakres infekcji bakteriami beztlenowymi. Całość zabiegu jest monitorowana i prowadzona pod nadzorem lekarza oraz atendenta. Każdy pacjent jest kwalifikowany do leczenia przez lekarza upoważnionego do leczenia w komorze hiperbarycznej. Oprócz gojenia ran terapię HBO stosuje się również w przypadkach zatruć tlenkiem węgla oraz nagłej głuchoty.

- Czy terapia HBO w dobie pandemii COVID-19 jest bezpieczna?

- Tak, jest bezpieczna, nawet w dobie pandemii. Wszelkie obawy co do bezpieczeństwa są nieuzasadnione. Pacjent jest stale monitorowany, posiada swoją indywidualną, jednorazową maskę przez którą oddycha czystym tlenem. Zachowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa.

- W jaki sposób pacjenci z raną przewlekłą mogą korzystać z terapii HBO?

- W przeciwieństwie do prywatnych placówek, terapia HBO w publicznych ośrodkach jest bezpłatna (w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia). Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Skierowanie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu, pacjent powinien podczas rozmowy z lekarzem wyrazić wolę skorzystania z terapii HBO.

Rany przewlekłe, nagła głuchota czy zatrucie
tlenkiem węgla wymagają natychmiastowego
podjęcia leczenia pod nadzorem lekarza.
Rejestracja HBO: (32) 7357 456
Lekarz dyżurny: +48 601 790 922

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search