Informacje

Informacje

Jastrzębie jak… Neapol?

Previous Next

Walające się wokół śmietników odpady. Nieterminowo odbierane śmieci. Nie tak powinny wyglądać jastrzębskie ulice i osiedla. Mieszkańcy powiedzieli dość. Zebrano ponad 2215 podpisów pod petycją, aby władze miasta zabrały się wreszcie za odbieranie i wywóz odpadów komunalnych.

Neapol słynie z zabytków i nie tylko. Co jakiś czas media obiegają żenujące obrazki z tego urokliwego włoskiego miasta. Ulice toną w śmieciach, a mieszkańcy i turyści oddychają przez maski. Neapolską branżę śmieciową opanowała podobno mafia, która nie zawsze potrafi dogadać się z lokalnymi władzami. Jastrzębskimi śmieciami nie rządzi „ośmiornica”, ale troska o czystość i porządek na pewno nie jest wizytówką miasta. Widoki, jak na opublikowanych obok zdjęciach, nie należą do rzadkości i nie zostały dobrane złośliwie. Już w czerwcu pisaliśmy, że mieszkańcy zostali sami ze swoim gruzem, starymi drzwiami i rozbitymi umywalkami. Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, powołując się na decyzję Urzędu Miasta, obwieścił, że spod kontenerów nie będą zabierane odpady poremontowe i tzw. duże gabaryty. Cierpliwość mieszkańców się w końcu wyczerpała. W drugiej połowie września w biurze Rady Miasta złożono petycję podpisaną przez 2215 jastrzębian. Pismo dotyczy zmiany zapisów w prawie lokalnym dotyczących usługi odbierania i wywozu odpadów komunalnych.

- Od momentu przejęcia i wprowadzenia nowych regulacji prawnych w tym zakresie obserwujemy, że Urząd Miasta jako odbierający odpady nie radzi sobie z tym problemem i nie wywiązuje się w należyty sposób z nałożonego obowiązku zbierania odpadów komunalnych. Zbiórka odpadów wykonywana jest nieterminowo, nie wszystkie odpady komunalne są odbierane z naszych terenów, co powoduje zaleganie śmieci wokół pojemników tych mieszanych oraz segregowanych wraz z wielkogabarytowymi oraz gruzem budowlanym. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że odpowiedzialność za odbieranie odpadów ponosi Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, ale ta odpowiedzialność spada też na Radę Miasta, która niestety naszym zdaniem wprowadzając i zatwierdzając regulacje w zakresie uchwalenia stosownych regulaminów zwolniła Urząd Miasta z szeregu obowiązków, zaś proponowana metoda „małych kroków” nie sprawdza się na naszych nieruchomościach(…) - napisali w petycji mieszkańcy.

Miejmy nadzieję, że władze miasta poważnie podejdą do tego problemu. Pod listem podpisało się 2215 osób. To są nie tylko mieszkańcy, ale także wyborcy. (jerry)

Czego domagają się mieszkańcy?

  • Wywóz odpadów komunalnych (wielogabarytowe, budowlane, rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i opony) powinien odbywać się dwa razy w tygodniu.
  • Aby ilość wywozu odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowany od właścicieli nieruchomości lub zarządcy nieruchomości wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) w punkcie selektywnym zbierania odpadów dla zabudowy wielorodzinnej wynosiła: 500 kg razy liczba lokali w danej nieruchomości na rok.
  • Władze miasta powinny wyposażyć nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady zmieszane oraz segregowane.
  • Należy umożliwić mieszkańcom dostarczanie odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w godzinach popołudniowych, w jeden dzień w tygodniu, np. piątek 7.30 do 19.00.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search