Informacje

Informacje

Jastrzębie pamięta!

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

 

Obchody rozpoczęły się o godz. 10 od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. księdza Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu nabożeństwa nieopodal kościoła posadzony został „Dąb Wolności”. Jest to jeden ze stu dębów poświęconych przez papieża Franciszka z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dalsza część uroczystości tradycyjnie odbyła się przed pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Znamienitych gości przywitali Dominik Kolorz, Przewodniczący Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Roman Brudziński, członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz szef NSZZ Solidarność w kopalni Zofiówka. Po krótkim przemówieniu Dominika Kolorza, w którym zwrócił uwagę, na to, aby przy pracach przy ograniczaniu niskiej emisji nie zapomniano o węglu. - Z nadzieją i lekkim niepokojem czekamy na program niskiej emisji dla Śląska. Prosimy, by uwzględnić w nim węgiel, nie eliminować go, bo na razie, w tej formie ustawy, wygląda to trochę tak, jakby miał on zostać wyeliminowany. A węgiel może być czysty - powiedział Dominik Kolorz zwracając się do premiera polskiego rządu.

 

Następnie głos zabrał premier, Mateusz Morawiecki. - Sierpień 1980 roku to nie tylko historia, to nie tylko dzisiejsza wolność. To coś więcej, to definicja polskości, wtedy robotnicy, tu z Jastrzębia-Zdroju, ze Szczecina, z Gdańska i z całej Polski, z 400 zakładów w całej Polsce, powiedzieli światu, co jest w naszym narodowym DNA, że kwintesencją polskości jest solidarność, godność i walka o wolność – powiedział premier Morawiecki.

 

Później głos zabrał Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ Solidarność. W swoim przemówieniu podziękował władzom państwowy za współpracę przy wprowadzaniu wolnych niedziel i obniżeniu wieku emerytalnego. Przewodniczący odpowiedział również na zarzuty, że związek jest polityczny.

 

- Jesteśmy największym, najbardziej profesjonalnym i merytorycznym związkiem, dlatego nas atakują. Będziemy współpracować z każdym, komu leżą na sercu takie same postulaty, jak Solidarności – powiedział Piotr Duda.

 

Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowej uroczystości było nadanie placowi znajdującemu się przed kopalnią Zofiówka imienia Tadeusza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego oraz odsłonięcie poświęconej mu tablicy pamiątkowej.

 

Tadeusz Jedynak urodził się w 1949 roku w Niesadnej niedaleko Garwolina. W kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju został zatrudniony w 1974 roku. 29 sierpnia 1980 roku przyłączył się do strajku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego podpisanego w kopalni 3 września.

 

W Solidarności od momentu powstania związku, czyli od września 1980 roku. Był jednym z twórców i redaktorów „Naszej Solidarności” – biuletynu informacyjnego wydawanego przez Międzyzakładową Komisję Robotniczą Jastrzębie. Od 22 lutego 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia NSZZ Solidarność.

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku został zatrzymany i internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Katowicach, a następnie w Zabrzu Zaborzu i Nowym Łupkowie. Na wolność wyszedł w 1982 roku i zaangażował się w działalność podziemną, za co był szykanowany. Wielokrotnie go zatrzymywano i skazywano na grzywny.

 

W lipcu 1988 roku wyjechał do Australii, ale po wybuchu strajku w kopalni Manifest Lipcowy wrócił do Jastrzębia-Zdroju i przedostał się do protestujących górników. Po zakończeniu strajku kontynuował działalność związkową. Był uczestnikiem II Zgromadzenia Działaczy Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się w lutym 1989 roku w Ustroniu-Polanie. Brał także udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie zajmował się górnictwem. W latach 1991-1997 był posłem na Sejm. W 1988 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2006 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 31 maja 2017 roku.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search