Informacje

Informacje

Jastrzębie to inwestycyjna pustynia

Pismo „Wspólnota” opublikowało ranking liderów inwestycji wśród samorządów. Miarą jest kwota wydana na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jastrzębie-Zdrój  w tym zestawieniu wypada dramatycznie słabo. W kategorii miast na prawach powiatu w skali kraju jesteśmy na trzecim miejscu od końca. W śląskim zestawieniu  Jastrzębie-Zdrój jest przedostatnie. Gorzej jest tylko w Świętochłowicach.

Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” publikowany jest od blisko 20 lat i – jak podkreślają jego autorzy – jest jednym z najbardziej przejrzystych zestawień.

Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach.

- W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu (…) Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne – informuje „Wspólnota”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search