Informacje

Informacje

Jastrzębski Budżet Obywatelski

Do 21 marca można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono kwotę w wysokości 2,6 mln zł.

Pulę środków podzielono: kwotę w wysokości 520.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim, natomiast kwotę 2.080.000,00 zł podzielono na realizację projektów osiedlowych i sołeckich. Dzięki temu po raz pierwszy każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju może złożyć dwa wnioski: jeden dotyczący realizacji potrzeb ogółu mieszkańców, drugi dotyczący danego osiedla czy sołectwa, które zamieszkuje. Dokładną wysokość pieniędzy przeznaczonych na projekty mieszkańców określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta dostępny na stronie https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania.

Nowością w stosunku do lat ubiegłych jest likwidacja ograniczenia wieku, zarówno wnioskodawców jak i osób biorących udział w głosowaniu. Osoby niepełnoletnie mogą również składać wnioski załączając jedynie do wniosku zgodę opiekuna prawnego.

Wszystkie zgłaszane zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności.

Formularze projektów zadań: ogólnomiejskiego i osiedlowego/sołeckiego można pobrać ze strony https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania. Druki dostępne są także w Urzędzie Miasta oraz siedzibach Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich.

Wypełnione i podpisane wnioski można przesyłać w formie elektronicznej (skan z podpisem wnioskodawcy) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze można przekazywać także za pośrednictwem skrzynki e-PUAP albo złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu we właściwym terminie (UWAGA! decyduje data wpływu).

Złożone przez mieszkańców wnioski zostaną poddane ocenie formalnej oraz przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta pod kątem oceny merytorycznej, a następnie ocenione przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego. Spośród propozycji zadań pozytywnie zaopiniowanych w procesie weryfikacji, mieszkańcy w głosowaniu wybiorą te, które 2022 r. zostaną zrealizowane. Głosowanie przeprowadzone zostanie w czerwcu lub lipcu. Z końcem lipca zostanie opublikowana lista zadań zatwierdzonych do realizacji.

Regulamin Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wszelkie informacje dotyczące procedury dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce Jastrzębski Budżet Obywatelski.

Zachęcamy także do polubienia fanpejdżu JBO w serwisie facebook https://www.facebook.com/JastrzebskiBudzetObywatelski.

Szczegółowych informacji w zakresie procedury JBO udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod numerami telefonów: 32 47 85 347 lub 32 47 85 349 (w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Jastrzębiu-Zdroju miała miejsce w roku 2014. Idea tej partycypacji opiera się o oddolne inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców, które – spełniając określone w regulaminach zasady – są realizowane przez samorządy gminne. To dzięki pomysłom jastrzębian pojawiają się nowe ciekawe punkty na mapie Jastrzębia-Zdroju, pięknieją osiedla i sołectwa.

Jastrzębski Budżet Obywatelski to Twój głos we wspólnej sprawie. Wspólnie zmieniajmy wizerunek naszego miasta!

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search