Informacje

Informacje

Jest dobrze, a nawet źle

Kolejny ranking potwierdza dobrą kondycję finansową Jastrzębia-Zdroju. Skoro jest tak dobrze, dlaczego miasto nie wykorzystuje tej sytuacji i nie prowadzi bardziej ambitnej polityki rozwojowej?

Epidemia koronowirusa odbiła się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na ich wytrzymałość i adaptacyjność do trudnych warunków. Jak poszło naszemu miastu? Okazuje się, że całkiem nieźle. „Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020” przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Daje to gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Zestawienie przygotowano w oparciu o siedem wskaźników:

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Sposób oceny jest dosyć skomplikowany, ale naukowcy przełożyli wszystkie zmienne na jeden czytelny wskaźnik cyfrowy, który pozwolił sklasyfikować samorządy. Wszystkie miejscowości sklasyfikowano w kilku kategoriach, według struktury administracyjnej i liczby ludności. Jastrzębie-Zdrój znalazło się w gronie miast na prawach powiatu. W skali kraju jest ich 66.

Nasze miasto zajęło dobre, 12 miejsce.

Wśród miejscowości województwa śląskiego wyprzedziły nas tylko: Tychy, Gliwice, Katowice, Częstochowa i Bielsko-Biała. Za plecami zostawiliśmy 13 miast na prawach powiatu z naszego regionu. To dobra informacja. Jest też zła. Dlaczego miasto nie wykorzystuje tego potencjału i nie prowadzi bardziej aktywnej polityki rozwojowej? Pisaliśmy już o tym, ale najnowszy ranking dał pretekst, aby wrócić do tej sprawy. W innym zestawieniu, przygotowanym przez pismo „Wspólnota” przeanalizowano aktywność inwestycyjną samorządów.

W tym rankingu Jastrzębie-Zdrój w swojej klasie zajęło trzecie miejsce od końca.

Gorzej jest tylko w Świętochłowicach i Przemyślu. O bierności władz miasta świadczy także jeszcze inny ranking z końca ubiegłego roku, gdzie przeanalizowano skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jesteśmy w dole tabeli, a ze śląskich miast na prawach powiatu wyprzedziliśmy tylko Piekary, Świętochłowice i Mysłowice. Aż 14 samorządów z naszego regionu znalazło się przed nami. Z jednej strony są rankingi świadczące o dobrej sytuacji finansowej Jastrzębia-Zdroju, na co największy, stabilizujący wpływ ma JSW. Z drugiej strony mamy zestawienia, z których wynika, że władze miasta nie potrafią wykorzystać tej sytuacji. Jednym słowem jest powód do śmiechu i... łez.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search