Informacje

Informacje

JSW zasili swój fundusz stabilizacyjny

Jastrzębska Spółka Węglowa zasili tzw. fundusz stabilizacyjny o 1 mld zł. Pieniądze z funduszu mają służyć za poduszkę finansową w okresie dekoniunktury.

Fundusz stabilizacyjny  powstał w 2018 roku, a jego celem jest wsparcie  sytuacji finansowej spółki poprzez możliwość umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w momencie największych potrzeb płynnościowych i inwestycyjnych oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen surowców.

W związku z celami, które zostały przyjęte przez Spółkę w Strategii na lata 2022-2030, zasadne jest zabezpieczenie środków pieniężnych dla realizacji celów strategicznych.

Podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd postanowił także, że każdorazowe następne zasilenie w ramach limitu dokapitalizowania, będzie zależeć od możliwości finansowych Spółki i notowanych nadwyżek gotówkowych i poprzedzone będzie pozyskaniem odrębnych zgód Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search