Informacje

Informacje

Komornik w GSM

Jak informuje radny Andrzej Matusiak, po raz kolejny konieczna okazałą się interwencja komornika sądowego wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kierowana przez prezesów Gerarda Weycherta i Radosława Plutę spółdzielnia przegrała w sądzie sprawę związaną z bezprawnym zawieszeniem Matusiak w radzie nadzorczej. Sąd zobowiązał GSM do zapłaty na rzecz byłego członka rady nadzorczej kosztów przegranej sprawy. Pomimo prawomocności wyroku zarząd spółdzielni nie zapłacił należnej mu kwoty. Dlatego Matusiak złożył sprawę u komornika, który zawiadomił bank o zajęciu rachunków bankowych GSM.

Obecna sytuacja przypomina sprawę z września 2016, kiedy dla wyegzekwowania dług wobec GSM również konieczna była interwencja komornika.

– Trudno mi powiedzieć z czego wynika zaistniała sytuacja. Czy jest to wynikiem bałaganu panującego w GSM, czy złośliwości ze strony kierownictwa spółdzielni, a zwłaszcza prezesa Weycherta lub Dariusza Janickiego? – komentuje Andrzej Matusiak. – Jednak konsekwencję tej niegospodarności poniosą wszyscy lokatorzy, gdyż GSM będzie musiał pokryć dodatkowo wynagrodzenie komornika. Pozostaje liczyć, że rada nadzorcza pod kierownictwem Bolesława Lepczyńskiego zajmie się tą sprawą.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search