Informacje

Informacje

Kompromitacja Urzędu Miasta

Sprawa budowy wielkiego marketu na terenach zielonych w centrum miasta wróciła do punktu wyjścia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w całości uchyliło decyzję naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa jastrzębskiego magistratu.

Naczelnik działał z upoważnienia prezydent miasta. Jego decyzja brzmiała: „stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kwadracie ul. Warszawska, Północna, Sybiraków i Porozumień Jastrzębskich.”

SKO uchyliło tę decyzję, potwierdzając tylko skalę błędów i zaniedbań popełnionych przez władze miasta przy wydawaniu zgody na inwestycję, która ma prawie całkowicie zniszczyć 10 000 drzew rosnących w centrum Jastrzębia-Zdroju.

Poparcie dla decyzji pozwalającej na wycinkę drzew, zalanie betonem znacznej części tego terenu i stworzenie tam parkingu dla ponad 1000 samochodów, od początku budziło wielkie kontrowersje. Z niezrozumiałych względów, Urząd Miasta oparł się tylko i wyłącznie na przedstawionej przez inwestora Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, według której na tym terenie „żyją tylko sroki i wrony” i nie ma on wielkiej wartości przyrodniczej. Protestowaliśmy przeciwko temu jawnemu kłamstwu i wnosiliśmy o przeprowadzenie oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Władze Jastrzębia nie widziały jednak takiej potrzeby.

Bardzo szybko okazało się, że to kompromitujące postępowanie ma „krótkie nogi”.

Ocena wartości przyrodniczej przeprowadzona przez Główny Instytut Górnictwa jednoznacznie potwierdziła, że protestujący mieszkańcy mają w stu procentach rację. Przypomnimy tylko jeden z wniosków tej oceny:

„Z uwagi na rozległość terenu, specyfikę krajobrazową czy wiek drzewostanu i dużą liczbę drzew wyróżniających się oraz dużą liczbę stanowisk zwierząt (w tym gatunki chronione) zależnych od tego drzewostanu, nie jest możliwe wykreowanie podobnego obiektu w innym miejscu miasta Jastrzębia-Zdroju (...). Wskazane jest również przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko”. Szkoda, że Pani Prezydent zamiast ogłaszać „wojnę z ekologami” nie spotkała się z nami ponownie i tym razem na dłużej niż 5 minut. Szkoda, że zamiast transparentności działań, dialogu z mieszkańcami i wsłuchiwaniu się w ich głos, trzeba było urzędnikom przypominać o ich obowiązkach za pośrednictwem prokuratury i Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wybory się zbliżają i będziemy o tym pamiętać i przypominać.

Ciekawe, jakie konsekwencje poniosą urzędnicy odpowiedzialni za wydanie tej w całości uchylonej decyzji?

Szanowni decydenci! Jeśli już macie „w głębokim poważaniu” głos 23 organizacji i kilku tysięcy mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, jeśli sami ośmieszacie swoje deklaracje mówiąc, że ważne są dla was „konsultacje społeczne” i „przestrzeń dla wszystkich”, to przypomnijcie sobie, że smog niszczy zdrowie tak samo mieszkańców wielkich bloków w centrum, jak i was. 10 000 drzew w centrum naszego miasta to skarb, którego nie kupicie za żadne pieniądze. Zielona przestrzeń publiczna jest niezbędna nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Z najnowszych, ogólnoświatowych badań wynika, że brak tej przestrzeni zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, zaburzeń lękowych oraz schizofrenii. Czas rozpocząć negocjacje z inwestorem o zmianie jego planów zabetonowania ostatniej ostoi drzew w centrum Jastrzębia i wymianie na inny teren lub odkupienia części lub całości tego terenu, a następnie udostępnienia go mieszkańcom jako strefy wypoczynkowo-kulturalnej.

INICJATYWA OBYWATELSKA DLA ZIELONEGO CENTRUM

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search