Informacje

Informacje

Lepsi i gorsi przedsiębiorcy?

Prezydent miasta chce ulżyć jastrzębskim firmom w tym trudnym czasie, ale robi to na swój specyficzny sposób.

 

Gospodarcze skutki koronawirusa dają się we znaki wszystkim, ale szczególnie po kieszeni dostają przedsiębiorcy. Śladem rządu, który przygotował Tarczę Antykryzysową, swoje działania osłonowe dla lokalnego biznesu podejmują także samorządowcy. Jednym idzie to lepiej, innym gorzej. Prezydent Anna Hetman postanowiła odciążyć jastrzębskich przedsiębiorców w płaceniu podatków. Jej propozycje wzbudziły jednak sporo wątpliwości. Z podatku od nieruchomości zwolniono osoby fizyczne, natomiast osobom prawnym zaledwie odroczono daniny na rzecz miasta. Jest to dosyć nieuzasadnione zróżnicowanie. Dlaczego większymi względami cieszą się przedsiębiorcy pracujący pod szyldem działalności gospodarczej (osoba fizyczna) od tych, którzy mają spółki (osoby prawne). Nie ma to nic wspólnego ze skalą obrotu, która powinna być jedynym kryterium udzielenia pomocy w czasie koronawirusa. Łatwo sobie wyobrazić osobę fizyczną, której interes kreci się w najlepsze oraz plajtującą spółkę, bo państwo zakazało jej działalności. Dzieleniu przedsiębiorców na lepszych i gorszych sprzeciwia się Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta, który zwrócił się do prezydent Anny Hetman o korektę projektów uchwał.

 

Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta:
Różnicując stawki podatku należy stosować zasadę równości wszystkich podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji. Kryterium zawężenia grupy do zwolnienia, nie powinna być organizacja prawna przedsiębiorstwa, ale np. wysokość utraconego przychodu w okresie walki z pandemią, tak jak to uwzględnia ustawa tarczowa z 31 marca.

 

 

Radni PiS przygotowali propozycję pakietu pomocowego dla
jastrzębskich przedsiębiorców. Opiera się on na trzech filarach.

 

Pierwszy filar
dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością miasta. Firmy ( osoby fizyczne i prawne), które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, muszą być zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.

Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności, otrzymają 50 proc. zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń. Oczywiście zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

 

Drugi filar
to z kolei propozycja dla firm, które wznowią działalność, przez okres tzw. rozruchu (czyli przez trzy miesiące) powinny być zwolnione z 50-proc. czynszu, a płatności regulowane w tym czasie będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez sześć kolejnych miesięcy.

Dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na targowisku miejskim powinny być traktowane jak czynsze i będą podlegać zasadom analogicznym jak wyżej, w przypadku opłat czynszowych.

 

Trzeci filar
pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie), powinni być zwolnieni z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie powinno być dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci przepisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec - nie dłużej niż do 31 października 2020 roku.

 

Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu
przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów np. w branży turystycznej czy transportowej, będą mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te powinny być analizowane na indywidualne wnioski.

 

Jeżeli chodzi o podatek tzw. śmieciowy
firmy które mają zawieszoną lub ograniczoną działalność powinny złożyć nowe Deklarację o wysokości opłat za zagopodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Jastrzębskiego Pakietu Antywirusowego nasi przedsiębiorcy, będą zobowiązani złożyć do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój odpowiednie wnioski. Powinny być maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Urząd Miasta powinien bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej. Nie powinniśmy za okresy przyznanych karencji, prolongat lub wydłużeń terminów naliczać odsetek, a przedsiębiorcy nie będą obciążany karami za te okresy.

 

Ponadto biorąc pod uwagę, że żaden program nie uwzględni wszystkich sytuacji, dlatego każdą sprawę, Urząd Miasta powinien rozpatrywać indywidualnie.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search