Informacje

Informacje

Liczenie strat po koronawirusie

Jastrzębska Spółka Węglowa zwróciła się o maksymalne finansowanie w wysokości 1,75 mld zł, w ramach rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem nie ominął Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zarząd JSW dokonał oceny wpływu pandemii na poszczególne obszary działalności.

Produkcja i sprzedaż węgla

Od  23 marca  do 30 czerwca JSW nie wykonała planu produkcji, zaś szkoda z tego tytułu wyniosła 1,23 mln ton, w tym 0,96 mln ton węgla koksowego. Negatywne skutki wywołane restrykcjami związanymi z COVID-19 dotyczą także obszaru handlowego. W drugim kwartale 2020 roku sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 2,96 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału  o około 10,9%, a w porównaniu do II kwartału 2019 roku była niższa o około 7,5%.

Z uwagi na trudną sytuację kadrową związaną z absencją pracowników, JSW nie realizowała także kluczowych mierników operacyjnych związanych z robotami udostępniającymi.
W konsekwencji, JSW nie zrealizowała w okresie od 23 marca  do 30 czerwca  planu robót korytarzowych w wysokości 6 291 mb.

Terminowość spłaty zobowiązań publiczno-prawnych

W konsekwencji obecnej sytuacji pandemicznej, JSW skorzystała z możliwości  odroczenia terminów płatności zobowiązań publiczno-prawnych. Łączna kwota pozostała do zapłaty z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości wynosi 281,18 mln zł, a nowe  terminy płatności tych zobowiązań zostały ustalone na miesiące październik-grudzień 2020 roku.

Koszty pracy JSW

W okresie od marca do czerwca  JSW poniosła dodatkowe koszty pracy związane z chorobą pracowników na COVID-19, ich kwarantanną, realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tzw. „postojowego” oraz kosztami związanymi z obsługą i organizacją procesu, aby skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla JSW. Łączne koszty pracy związane z COVID-19 za ten okres wyniosły 61,7 mln zł.

Inne koszty

Pozostałe koszty (bez kosztów pracy) poniesione przez Spółkę związane z profilaktyką COVID-19  wyniosły 6,2 mln zł. Dekoniunktura związana z pandemią spowodowała zmniejszenie przychodów, wpłynęła na tymczasowe ograniczenie produkcji, pogorszenie sytuacji płynnościowej w branży oraz całym łańcuchu dostaw, co bezpośrednio rzutuje na wydłużenie ściągalności należności handlowych od odbiorców, poziom należności handlowych oraz stan środków pieniężnych. W związku z tym Spółka podejmuje działania minimalizujące wpływy zaszłych i przyszłych skutków COVID-19 na płynność spółki, m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem pracującym oraz wnioskuje o dostępne na rynku publiczne wsparcie finansowe. Mając to na uwadze, Spółka wystąpiła dzisiaj z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750,00 mln zł.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search