Informacje

Informacje

Miasto chce zarżnąć kurę znoszącą złote jajka?!

Dotarliśmy do listu, jaki działacze „Solidarności”, „Kadry” i Federacji Związków Zawodowych Górników skierowali do prezydent Anny Hetman.

W związku z docierającymi do nas informacjami o trudnościach jakie napotkała kopalnia JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch „Borynia” w uzyskaniu zgody samorządu na eksploatacje w obszarze gminy Jastrzębia-Zdrój.

Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w JSW S.A. zwracają się z wnioskiem o poprawę relacji pomiędzy gminą jaką Pani Prezydent reprezentuje a Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wysuwane obawy władz samorządowych uważamy w większości za nieuzasadnione, ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest producentem węgla koksującego uważanego w Unii Europejskiej za surowiec krytyczny używany tylko i włączenie do produkcji stali. Nasza Spółka nie jest także stroną w Umowie Społecznej dotyczącej stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego ze względu na swój profil produkcji.

Podjęcie merytorycznych rozmów w wyżej poruszanym temacie powinno doprowadzić do zawarcia porozumienia, wydania odpowiednich zgód przez samorząd i umożliwienia eksploatacji w pokładach bardzo dobrego węgla koksującego typu hard. W znacznym stopniu wydłuży to żywotność kopalni co jest korzystne zarówno dla JSW S.A. jak i dla miasta Jastrzębie-Zdrój. Przykładowo w kopalni JSW KWK „Borynia - Zofiówka” zatrudnionych jest 2322 mieszkańców, a w całej Jastrzębskiej Spółce Węglowej zatrudnionych jest 4143 mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, co stanowi, że Spółka jest największym pracodawcą w mieście.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy jednym z głównych źródeł dochodów Gminy, czyli wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłaty za koncesje. Wpłaty te w latach 2019, 2020, 2021 oraz za okres I-X 2022 dla UM Jastrzębie-
Zdrój wyniosły 103 837 966,99 zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. bierze czynny udział w finansowaniu działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i społecznej w mieście, między innymi poprzez środki przekazywane przez Fundację JSW. Fundacja w latach 2019-2022 w ramach 196 darowizn przekazała miastu Jastrzębie-Zdrój łączną kwotę 7 552 297,14 zł.

W związku z powyższymi faktami oczekujemy zrozumienia i rzetelnego podejścia do wyżej wymienionych problemów. Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i ich rodziny oczekują szybkiego rozwiązania sprawy, która może mieć wpływ na ich przyszłą pracę i źródła utrzymania. Oczekujemy szybkiej i merytorycznej odpowiedzi, a dalszy rozwój sytuacji będziemy śledzić z dużą uwagą i zaangażowaniem.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search