Informacje

Informacje

Mundurowi podsumowali rok

W  Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się odprawa roczna, podsumowująca osiągnięte w ubiegłym roku wyniki. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek. Było to jedno z licznych spotkań w garnizonie śląskim, których celem jest nie tylko poddanie ocenie codziennej pracy policjantów, ale i również omówienie priorytetów oraz najważniejszych zadań na kolejne miesiące.

 

Poza Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz kierownictwem jastrzębskiej komendy, w spotkaniu wzięli także udział: prezydent miasta Anna Hetman, przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda, prezes Sądu Rejonowego Piotr Pukowiec, prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Robert Myrcha, komendant Straży Miejskiej Grzegorz Osóbka, policjanci i pracownicy cywilni komendy, przedstawiciele związków zawodowych. W trakcie spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w mieście oraz wyniki ubiegłorocznej pracy jastrzębskich policjantów.

 

Podczas multimedialnej prezentacji Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju młodszy inspektor Mirosław Jordan dokonał oceny realizacji priorytetów i mierników nakreślonych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie pracy wydziału ruchu drogowego, oraz wydziału prewencji, natomiast  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju nadkom. Tomasz Hynek omówił wyniki pracy wydziału kryminalnego. Komendant jastrzębskiej jednostki zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt, jakim jest rola dzielnicowego na rzecz społeczności lokalnej i wskazał jak ważnym instrumentem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla Policji jest aplikacja „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Szef jastrzębskich stróżów prawa podziękował instytucjom oraz służbom mundurowym a nade wszystko złożył podziękowania na ręce policjantów i pracowników cywilnych za całoroczne zaangażowanie i owocną pracę. Komendant wyraził także swą wdzięczność władzom miasta, które czynnie uczestniczą oraz wspierają przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.

źródło : policjajastrzebie

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search