Informacje

Informacje

Mysłowice pierwsze w regionie

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Tomasz Bendarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i prezydent miasta Dariusz Wójtowicz podpisali pierwszą w województwie śląskim umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Dzięki niej właściciele mieszkań w kamienicach czy domach wielorodzinnych będą również mogli ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji czy wymiany źródła ogrzewania.

W ramach ogólnokrajowej puli środków wynoszącej 1,4 miliarda złotych Mysłowice na razie zagwarantowały sobie 7,3 miliona, ale - jak zapewniali przedstawiciele Funduszu - jeżeli zainteresowanie będzie większe to gmina może ubiegać się o zwiększenie środków.

- Cieszę się z zawarcia tej umowy, bo to kolejny krok do polepszenia warunków życia w Mysłowicach. Zakładam, że zainteresowanie mieszkańców będzie równie duże, jak w przypadku programu Czyste Powietrze. Ludzi mieszkających w starych domach nie stać na wymianę stropodachów, okien czy pieców. Dzięki temu programowi otrzymają szansę na lepsze życie - Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Wnioski w Urzędzie Miasta w Mysłowicach najprawdopodobniej będzie można składać już na przełomie października i listopada.

Mechanizm działania jest prosty. Gmina wyznacza termin składania wniosków, ocenia je i przyznaje środki.

Obowiązują trzy kryteria dochodowe i w zależności od nich wsparcie może wynieść 17,5 tys. zł (35% kosztów kwalifikowanych), 26,9 tys. zł (65%), a nawet 39,9 tys. zł (95% kosztów). W przypadku Mysłowic kwoty są wyższe, ponieważ podobnie jak 102 gminy województwa śląskiego przekroczone są tu dopuszczalne normy poziom pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę tzw. „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych w całym kraju. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub  powietrze/powietrze albo przyłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

- Program „Ciepłe Mieszkanie” jest podobny do programu „Czyste Powietrze”, bo dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, ale dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Program ten uzupełnia lukę, która była w finansowaniu. Liczymy, że dzięki temu programowi nasza walka ze smogiem, szczególnie w centrach miast, będzie efektywniejsza. Umowa z gminą Mysłowice – inauguruje ten program w naszym województwie, a w jej ramach miasto otrzymuje dotację w wysokości 7,3 mln zł - Tomasz Bednarek, Prezes WFOŚIGW w Katowicach.

Zainteresowanie programem wśród gmin naszego województwa jest spore i Fundusz liczy, że w najbliższym czasie podpisze podobne umowy z kolejnymi miastami.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search