Informacje

Informacje

Na zdrowie?

Opublikowano ranking pod nazwą “Indeks Zdrowych Miast w Polsce” pokazujący, jak otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarcze w miastach, a także prowadzona w nich polityka publiczna sprzyjają zdrowiu jego mieszkańców.  Spośród  66 miast na prawach powiatu, Jastrzębie – Zdrój uplasowało się dopiero na 49 miejscu.

Indeks został przygotowany przez Grupę LUX MED, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Open Eyes Economy Summit (Fundacje Gospodarki i Administracji Publicznej). Podstawą do prac nad Indeksem były m.in.: dane publikowane w Banku Danych Lokalnych GUS lub inne źródła administracyjne. W trakcie prac nad indeksem wskaźnika, wytypowano 8 kluczowych obszarów, takich jak: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. Więcej informacji na ten temat przeczytacie w styczniowym numerze „Naszego Jastrzębia”.

foto: www.jastrzebie.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search