Informacje

Informacje

Nie ma ważniejszych spraw niż bezpieczeństwo energetyczne

Premier Mateusz Morawiecki podczas III konferencji Śląski Ład zapowiedział utworzenie w naszym regionie doliny wodorowej. Debata koncentrowała się wokół bezpieczeństwa energetyczno-surowcowego w kontekście unijnej polityki klimatycznej. Konferencje pod marką Śląski Ład są gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i ciekawych gości. Tym razem Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska, organizatorka i pomysłodawczyni całego cyklu, zaprosiła ważnych polityków z Warszawy i Brukseli, doświadczonych managerów oraz naukowców, którzy nie boją się głosić odważnych poglądów.

Premier Mateusz Morawiecki wlał w serca uczestników konferencji sporo optymizmu. Na pytanie, czy Śląsk zostanie energetycznym zagłębiem Polski odpowiedział twierdząco i zapowiedział, że nasz region czeka prawdziwy gospodarczy przełom związany z wdrażaniem nowoczesnych technologii w energetyce i innych gałęziach przemysłu.

Kadri Simson, unijna komisarz ds. Energii także przekonywała, że Zielony Ład nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Śląska. Co nie oznacza, że nie czeka nas ogromny wysiłek organizacyjny i gigantyczne wydatki, w których poniesieniu - jak deklarowała komisarz Simson - pomoże nam Unia Europejska.

Przed nadmiernym optymizmem przestrzegała moderatorka konferencji europoseł Izabela Kloc z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Jej zdaniem rosnące w siłę „zielone” lobby w instytucjach unijnych dąży do rozszerzenia i przyspieszenia Zielonego Ładu. Podała przykład ze swojego „podwórka”. Jako kontrsprawozdawca z ramienia EKR uczestniczy w pracach nad raportem o surowcach krytycznych dla Unii Europejskiej. Czarne chmury zbierają się nad węglem koksowym.

- Dla zielonych i ich sojuszników węgiel koksowy to wciąż węgiel, czyli - ich zdaniem - główny winowajca zmian klimatycznych. Ostatnia aktualizacja listy surowców krytycznych odbyła się w ubiegłym roku. Już wtedy nie było łatwo obronić sztandarowy produkt Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz będzie jeszcze gorzej. Część unijnych polityków chce, aby zmienić metodologię oceny surowców. Domagają się wprowadzenia nowych kryteriów, opartych na założeniach Zielonego Ładu. Oznacza to, że wciąż musimy walczyć o węgiel koksowy, a wpis na listę surowców krytycznych w 2023 roku wcale nie jest pewny - mówiła Izabela Kloc.

Podczas konferencji wystąpił też Camille Veyres, członek Rady Naukowej francuskiej organizacji Climate Realists (realiści klimatyczni). Wygłosił ciekawy, a dla niektórych zapewne kontrowersyjny wykład na temat efektu cieplarnianego, którego głównym winowajcą - zdaniem naukowca - wcale nie jest działalność człowieka.

- Racjonalnie myślący ludzie muszą przeciwstawić się fanatyzmowi klimatycznemu, który nie jest oparty na nauce - powiedział Camille Veyres.

Możemy spodziewać się kolejnych konferencji z cyklu Śląski Ład, ponieważ dzięki nim transformacja energetyczna staje się procesem bardziej zrozumiałym, a potrzeby naszego regionu są mocniej akcentowane i dostrzegane w Warszawie oraz Brukseli.

 Mateusz  Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
Miną jeszcze długie lata, zanim górnicze windy przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo wiemy, że to proces rozłożony na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te dekady są po to, żeby na Śląsku pojawiła się nowa infrastruktura przemysłowa i energetyczna. Pewnie kolejne pokolenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać windami do góry na wysokie wieżowce.

 Kadri  Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. Energii
Regiony o kręgosłupie przemysłowym, takie jak Śląsk, są dobrze przygotowane do wykorzystania swojej wiedzy, gospodarki i potencjału, aby przejść z tradycyjnej energii na czystą. Śląsk to jeden z najbardziej przedsiębiorczych regionów w Polsce i Unii Europejskiej. Ma ogromny potencjał, by ewoluować od gospodarki opartej na węglu do gospodarki o nieskończonym potencjale czystej energii.

 Prof. Ryszard Legutko, przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim
Unijna polityka klimatyczna budzi sporo nadziei i oczekiwań, ale także coraz więcej obaw. Najmocniej słychać je właśnie na Górnym Śląsku. Koszty modernizacji energetycznej są tutaj ogromne i trudne do policzenia, ponieważ proces ten obejmie wszystkie dziedziny życia i gospodarki. W każdym razie mówimy o setkach miliardach złotych. Odpowiedź Unii Europejskiej powinna być co najmniej adekwatna do ceny, jaką Śląsk zapłaci za Zielony Ład.

 Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych
Kolejne decyzje zapadające w Unii Europejskiej przyspieszają proces Zielonego Ładu. Stawia to przed nami ogromne wyzwania. W Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowaliśmy cały plan transformacji energetycznej. Rząd jest zdeterminowany, aby uruchomić programy inwestycyjne nie tylko w obszarze energetyki. To jest wielkie wyzwanie dla MAP, by umiejętnie wykorzystać spółki Skarbu Państwa dla wzmocnienia procesów inwestycyjnych na Śląsku. 

 Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w DG Regio (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej)
Budżet Unii Europejskiej będzie faworyzował inwestycje, które wpisują się w Zielony Ład, ale trzeba pamiętać, że sprawiedliwa transformacja to nie tylko energia. Jej głównym celem jest wyrównywanie różnic społecznych i gospodarczych. Służą temu środki unijne skierowane, m.in. na zmianę profilu zawodowego pracowników dotkniętych transformacją. Jestem przekonany, że jednym z największych beneficjentów tych środków będzie Górny Śląsk.

 Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Podstawą polskiego miksu energetycznego w przyszłości będzie energia jądrowa, która zapewni bezpieczny, stabilny, przewidywalny cenowo prąd dla naszej gospodarki.

 Krzysztof Senger, członek Zarządu Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, dyrektor zarządzający BGK
Trójmorze jest obecnie najszybciej rozwijającym się regionem na świecie i musimy dobrze wykorzystać ten potencjał. Swoją aktywność inwestycyjną Fundusz koncentruje na trzech obszarach: transport, infrastruktura transportowa i energetyczna.

 Adam Gawęda, poseł na Sejm RP
Podpisanie umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa jest historycznym wydarzeniem. Dysponując czasem do roku 2049 i środkami finansowym na ogromna skalę, płynącymi z funduszu odbudowy, możemy przeprowadzić w sposób odpowiedzialny proces transformacji energetycznej.

 Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu S.A.
Produkcja stali w Unii Europejskiej wyniosła w ubiegłym roku około 150 mln ton, a w Chinach przekroczyła miliard. Do grona poważnych graczy na rynku stalowym dołączają także Indie, Białoruś, Iran, czyli kraje o mniejszych rygorach klimatycznych. Myśląc jedynie o czystej energii i redukcji emisji dwutlenku węgla umyka nam poważny problem słabnącej konkurencyjności unijnej gospodarki.

 Adam Gorszanów, manager, ekspert ds. energetyczno-surowcowych
Należy wdrożyć model zarządzania transformacją w zakresie odzyskiwania terenów poprzemysłowych. Wykorzystajmy w tym zakresie przykłady z krajów unijnych, gdzie powołano instytucje, których zadaniem było kompleksowe zagospodarowanie tychże terenów.

 Sebastian Gola, prezes Tauron Wytwarzanie S.A.
Pomimo rozwoju energetyki odnawialnej i technologii bardzo nisko emisyjnych musimy pamiętać, że nadal gwarancją, swego rodzaju kręgosłupem, będą duże elektrownie opalane węglem kamiennym bądź to - w okresie przejściowym - gazem ziemnym.

 Mariusz Wielkopolan, wiceprezes JSW Innowacje S.A.
Chcemy i potrafimy wykorzystać tereny pogórnicze w rozwoju gospodarki. Przykładem może być wdrożeniowa koncepcja zagospodarowania hałd, opracowana, m.in. przez JSW Innowacje. Jednym z jej elementów jest budowa na hałdach wielkich farm fotowoltaicznych.

 Camille Veyres, członek Rady Naukowej francuskiej organizacji Climate Realists
Rosnący poziom dwutlenku węgla nie powoduje zagrożenia klimatycznego. Co więcej, CO2 jest korzystny i nieodzowny dla życia na ziemi ze względu na jego wartość dla leśnictwa, rolnictwa i fotosyntezy. Po 10-20 latach Zielonego Ładu Europa stanie się chińską kolonią.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search