Informacje

Informacje

Nowa Rada Nadzorcza i nowe balkony

Rozmowa z Piotrem Szeredą, prezesem Zarządu SM „JAS-MOS”

- W Waszej spółdzielni odbyło się Walne Zgromadzanie, jest nowy skład Rady Nadzorczej.

- Przewodniczącą została Grażyna Rębacz. Nasza Rada Nadzorcza jest tym razem bardzo mocno sfeminizowana, bo na dziewięcioro członków, przypada sześć kobiet. Nowa Rada wkracza do pracy w trudnym okresie. Inflacja nie rozpieszcza nas w żadnym aspekcie życia. Listopad i grudzień to trudne dni i ciężka praca nad zaplanowaniem kosztów na przyszły rok. Rada Nadzorcza te prace nadzoruje. Wraz z pracownikami szukamy oszczędności, aby wyważyć budżet naszej spółdzielni. Rozmawiamy, negocjujemy z firmami zewnętrznymi. Dla nich także wzrosły koszty pracownicze, mediów, paliwa, co odbija się na ich propozycjach cenowych. Nasza spółdzielnia stoi przed wielkim dylematem jakie zadania zrealizować, w jakiej cenie je wykonać, czy w ogóle zaczynać inwestycje np. termomodernizację. Która inwestycja jest niezbędna, którą możemy się wstrzymać. W tym celu zorganizowaliśmy w listopadzie spotkania z naszymi lokatorami, aby jak najwięcej spraw można byłoby uzgodnić z członkami spółdzielni.

- Kiedy podwyżki kosztów remontów i eksploatacji?

- Obecnie jesteśmy w fazie planowania, konsultacji społecznych, uzgodnień z firmami, prowadzimy z nimi negocjacje. W grudniu siadamy do wypracowania ostatecznej wersji planu budżetu. W grudniu przedstawimy go Radzie Nadzorczej. Po dyskusji i ostatecznych uzgodnieniach, pod koniec tego roku nasi lokatorzy otrzymają informację o nowych stawkach, które będą obowiązywać od kwietnia 2023 r.

- Mówimy tu o trudnych czasach, ale modernizacja balkonów francuskich w SM „JAS-MOS” na budynkach przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej trwa. Czy powstaną nowe balkony?

- Prace w tym zakresie rozpoczęliśmy już w 2020 roku w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej i Warmińskiej. W pierwszej kolejności Zarząd wysłał do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami kompleksowej dobudowy balkonów do ich budynków. Koszty te pokrywane są ze środków podwyższonego funduszu remontowego części wspólnej nieruchomości oraz stworzonego dodatkowo funduszu celowego na każde mieszkanie osobno. Jak już widać pierwsze dwa budynki są już zrealizowane (na ul. Pomorskiej trwają jeszcze końcowe prace i przygotowania do odbioru).

- Co trzeba było zrobić, aby doszło do tak ciekawej w naszym mieście inwestycji?

- Po pierwsze to sami lokatorzy wnosili od kilku lat prośby i wnioski o modernizację tych balkonów. Później została przeprowadzone ankieta. Udział w niej wzięło ponad 50% lokali. Jednak, aby spełnić warunek rozpoczęcia tej inwestycji należało uzyskać co najmniej 55% pozytywnych opinii. Taki wymóg spełniły tylko dwa budynki. Warmińska 44-56 i Pomorska 59-71.

- Te dwa budynki przeszły ankietowanie pozytywnie i dlatego w tym roku lokatorzy mogą się cieszyć swoim własnym balkonem. Czy pozostałe osiem budynków też będą mogły mieć balkony?

- Ankietujemy w kolejnych budynkach. Będzie można podjąć taką inwestycję, jeżeli lokatorzy złożą pozytywną opinię. A teraz chciałbym przy okazji naszej rozmowy złożyć życzenia naszej braci górniczej, która mieszka w naszych zasobach mieszkaniowych. Barbórka już za kilka dni, a najbardziej tradycyjnymi i prostymi życzeniami, jakie można w przededniu święta złożyć górnikom, są słowa: „Szczęść Boże”. Tym pozdrowieniem górnicze rodziny najczęściej żegnają się z górnikami, którzy wychodzą do pracy w kopalni. Słowa te jednak brzmią tak samo dumnie i wyjątkowo w dniu świętej Barbary.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search