Informacje

Informacje

Nowy prezes OSP

Radny Szymon Klimczak został wybrany Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  Wybory odbyły się w sali posiedzeń Rady Miasta podczas V Zjazdu OSP  w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestniczyli w nim przedstawiciele i delegaci wszystkich sześciu jednostek OSP z terenu miasta.

- Dziękuję mojemu wieloletniemu poprzednikowi Druhowi Jerzemu Gruchlikowi, który został obecnie Wiceprezesem i który będzie swoim dużym doświadczeniem wspierał pracę nowego Zarządu – powiedział nowy prezes Szymon Klimczak.

Skład nowego Prezydium przedstawia się następująco:

Dh Szymon Klimczak - Prezes,

Dh st. bryg. Wojciech Piechaczek - Wiceprezes,

Dh Jerzy Gruchlik - Wiceprezes,

Dh Jerzy Raszewski - Sekretarz,

Dh. str. Małgorzata Biedroń - Skarbnik,

Dh Stanisław Frąckowiak - członek Prezydium Zarządu,

Dh Stanisław Bazgier - członek Prezydium Zarządu,

Wszystkie funkcje, jak i cała służba w OSP, są społeczne i nieodpłatne. Do tematu wrócimy w najbliższym wydaniu „Naszego Jastrzębia”.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search