Informacje

Informacje

Nowy wóz dla Ruptawy

Previous Next

W Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się przekazania pojazdu i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Jastrzębia-Zdroju.

Po części oficjalne uroczystości druhowie z OSP Ruptawa odebrali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/27 marki Renault. Ponadto przekazano sprzętu dla wszystkich jednostek OSP działających na terenie Jastrzębia-Zdroju. Samochód kosztował niespełna 800 tys. zł i wraz ze sprzętem dla jednostek OSP został sfinansowany w 99 % przez Fundusz Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości przy symbolicznym 1 % wkładzie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kwota dofinansowania całego zadania wyniosła około 840 tys. zł.

Również OSP Szeroka otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/24. Pojazd ten dotychczas użytkowany w Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju został przekazany za zgodą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zastąpił samochód marki Jelcz i stanowi polepszenie potencjału sprzętowego OSP Szeroka.

Należy tutaj wspomnieć, że przekazanie pojazdu strażakom ochotnikom było możliwe, dzięki pozyskaniu na początku tego roku nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16/4,8 Scania stanowiący wyposażenie jastrzębskiej komendy PSP i został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - kosztował ponad 1 mln zł.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili, m.in. dyrektor Biura Ministra Środowiska– Szymon Szrot, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Synowiec, wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach dh Jerzy Szkatuła, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotr Szereda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Ryszard Piechoczek, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Tadeusz Markiewicz, P, prezes Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jerzy Gruchlik.

Samochody i sprzęt po oficjalnym przekazaniu zostały poświęcone przez ks. Marka Ziętka – kapelana jastrzębskich strażaków.

Uroczysty apel był również okazją, by uhonorować trud służby funkcjonariuszy i druhów OSP. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej st. ogn. Tadeusza Tomana. Natomiast uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej nadano Złoty Znak Związku OSP RP dh Jerzemu Gruchlikowi. Przyznanie najwyższego odznaczenia OSP było wyrazem podziękowania za 56-letnią działalność w ochronie przeciwpożarowej jako strażak zawodowy, strażak ochotnik oraz komendant zakładowej straży pożarnej.

Ponadto uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa nadano st. kpt. Piotrowi Markiewiczowi oraz kpt. Pawłowi Krótkiemu.

Fot. Michał Piątek / www.straz.jastrzebie.pl

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search