Informacje

Informacje

Obrażanie nie popłaca

Wiceprezesi GSM przegrali w sądzie z Andrzejem Matusiakiem.

Nie jest tajemnicą, że wydawany za pieniądze lokatorów biuletyn Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest wykorzystywany przez władze GSM, jako narzędzie walki z przeciwnikami politycznymi, a głównie jastrzębskimi działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Poziom tej tuby propagandowej jest kiepski, a język przypomina partyjne „gadzinówki” z czasów PRL-u. Obok niektórych zamieszczanych tam insynuacji nie da się jednak przejść obojętnie.

W grudniu 2015 roku „Twoja Spółdzielnia”, piórem wiceprezesów GSM Radosława Pluty i Agnieszki Cichoń, przypuściła atak na Andrzeja Matusiaka, radnego PiS i prezesa Śląskiego Związku Szachowego. Zarzucono mu zachowanie niegodne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, celowe „wzniecanie niezdrowej atmosfery”, posługiwanie się nieprawdą i spiskowanie przeciwko spółdzielni.

Matusiak podał ich do sądu. Sprawa toczyła się długo. Sąd w Jastrzębiu-Zdroju dopiero w listopadzie 2019 roku wydał wyrok na korzyść radnego. Cichoń i Pluta zostali skazani na karę grzywny. Obydwoje odwołali się do wyższej instancji. Sąd Okręgowy w Rybniku podtrzymał wyrok i uznał wiceprezesów winnych pomówienia Andrzeja Matusiaka.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search