Informacje

Informacje

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
ustanowienie i sprzedaż  prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 

 • Zielona 17/5 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 70,51 m2,
  cena wywoławcza 209 000 zł, wadium 20 900 zł,
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 18.10.2022r.,  godz. 1000,

 

 • Śląska 15/28 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 42,00 m2,
  cena wywoławcza 155 000 zł, wadium 15 500 zł,
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 19.10.2022r.,  godz. 1000,

 

 • Słoneczna 38/1 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 38,00 m2,
  cena wywoławcza 135 000 zł, wadium 13 500 zł,
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7 w dniu 20.10.2022r.,  godz. 1000,

 

Minimalne postąpienie w przetargach wynosi 500zł.

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się  z „ Regulaminem na ustanowienie  i zbycie odrębnej własności…”  obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.  

Umowa ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1400.

Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim umówieniu na administracjach osiedlowych:

 • ul. Zielona 5 w Jastrzębiu – Zdroju tel. 32 47 18 170  dot. Zielonej 17/5
 • Kaszubska 3 w Jastrzębiu – Zdroju tel. 32 47 30 169 dot. ul. Śląskiej 15/28,
 • Staszica 8 w Jastrzębiu – Zdroju tel. 32 47 61 255 dot. ul. Słonecznej 38/1.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5  lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search