Informacje

Informacje

Pasaż 24h - ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SKŁADANIE OFERT W TRYBIE Art. 701 - Art. 705  KODEKSU CYWILNEGO


Zamawiającym jest Spółka „Pasaż Śródmiejski 24h” Sp. z o. o.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 2a.


Przetarg dotyczy kompleksowego wykonania usługi jak też poszczególnych prac budowlanych, instalacyjnych, dekarskich i wykończeniowych.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest wybudowanie dowolną metodą budynku piętrowego z podpiwniczeniem w Jastrzębiu-Zdroju o obrysie 99,56 m2 i powierzchnią całkowitą 182,71 m2, z przeznaczeniem na działalność komercyjną. Szczegółowy opis zamówienia, szczegółowe wymogi dotyczące warunków udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który dostępny jest w siedzibie Spółki w administracji Pasażu 24h w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Harcerska 2a lok. Nr 50 tel. 32 475 33 00 / 501 453 900 lub na stronie internetowej www.pasaz24h.com.

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy:
do 01.12.2017r.

Warunki udziału w przetargu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający wymagania SIWZ.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego po otwarciu ofert, co nastąpi w siedzibie Pasażu Śródmiejskiego 24h w Jastrzębiu-Zdroju dnia 04.05.2017 o godz. 10.00.  Sposób oceny określa SIWZ.

Informacja na temat wadium albo gwarancji.  
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium z tytułu udziału w postępowaniu.

Osoby uprawnione do kontaktu:
Magdalena Matusiak tel. 501 453 900
Jadwiga Kolat 601 277 061


 

 OGŁOSZENIE OPRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SKŁADANIE OFERT W TRYBIE Art. 701 - Art. 705  KODEKSU CYWILNEGO


Zamawiającym jest Spółka „Pasaż Śródmiejski 24h” Sp. z o. o.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 2a.

Przetarg dotyczy remontu poszycia dachowego na istniejącym budynku handlowo-usługowym.

Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest położenie nowego poszycia dachu o powierzchni 1300 m2, na budynku Pasażu Śródmiejskiego 24h. Poszycie dachu może zostać wykonane etapami, poszczególnymi segmentami budynku.

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy:
do 30.11.2017r.

Warunki udziału w przetargu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający wymagania SIWZ.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o SIWZ po otwarciu ofert, co nastąpi w siedzibie Pasażu Śródmiejskiego 24h w Jastrzębiu-Zdrojuw dniu 28.04.2017r. o godz. 10.00.  Sposób oceny określa SIWZ.

Informacja na temat wadium albo gwarancji.  
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium z tytułu udziału w postępowaniu.

Osoby uprawnione do kontaktu:
Magdalena Matusiak tel. 501 453 900
Jadwiga Kolat 601 277 061

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search