Informacje

Informacje

Pieniądze dla górniczych wdów i sierot

- Już w przyszłym tygodniu  na konta wdów i sierot górniczych mogą trafić pierwsze pieniądze z tytułu rekompensaty za utracony deputat węglowy. Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pozytywną opinię  – poinformował na konferencji prasowej Grzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Jastrzębia-Zdroju.

 

Wysokość rekompensaty wynosi 10 tysięcy złotych.  Liczbę uprawnionych szacuje się na około 7 tysięcy osób, związanych z samymi kopalniami jastrzębskimi jest 1500.

 

Największą grupę beneficjentów stanowią wdowy, wdowcy i sieroty, mający prawo do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku w czasie jego zatrudnienia, emerycie lub renciście przedsiębiorstwa górniczego, o ile utrata uprawnień do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana w jakikolwiek inny sposób. O ekwiwalent mogły ubiegać się także wdowy i sieroty górnicze otrzymujące rentę socjalną przyznaną przez premiera lub prezesa ZUS.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search