Informacje

Informacje

Pieniądze wyrzucone w... projekty

Dzięki interpelacji radnego Michała Urgoła, dowiedzieliśmy się ile środków miasto traci na projekty, które nie zostały zrealizowane. Od razu rodzi się pytanie, czy nie dało się wcześniej przewidzieć, że nic z tych inwestycji nie wyjdzie?

Data ważności nie dotyczy tylko leków, kosmetyków i produktów spożywczych. Obowiązuje również w prawie samorządowym, a konkretnie w jego części inwestycyjnej. Przepisy precyzują, że gotowe projekty muszą być zrealizowane w ciągu trzech lat. Później tracą ważność. Oznacza to, że samorządy muszą dobrze się zastanowić, zanim zaczną coś konkretnego planować, ponieważ projekty budowlane nie są tanie. Wiele samorządów popełnia ten sam błąd. Najpierw zlecają projekt potrzebnej inwestycji, a później się okazuje, że nic z tego nie będzie, ponieważ ktoś albo coś stoi na przeszkodzie. Jak to wygląda w Jastrzębiu-Zdroju?

Zapytał o to w interpelacji radny Michał Urgoł:

- W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój o termin realizacji inwestycji, które posiadają już gotowy projekt, zwracam się do Pani Prezydent z prośbą o przygotowanie zestawienia wszystkich projektów, których ważność kończy się w bieżącym roku oraz których ważność zakończyła się w latach 2020 i 2021, a nie doczekała się realizacji oraz kosztów poniesionych na ich przygotowanie.

Odpowiedź nie napawa optymizmem. Okazuje się, że w sumie wydano setki tysięcy złotych na projekty inwestycji, które nigdy nie powstaną.

Oto kilka z nich:

  • Ulica Rekreacyjna - 62 484 zł - odstąpiono od pozyskania decyzji ZRID i od realizacji zadania ze względu na sprzeciw mieszkańców. W roku 2020 straciły ważność uzgodnienia branżowe.
  • Chodnik przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej - 47 970 zł - brak możliwości podziału gruntu rolnego. Brak możliwości porozumienia z Miastem Żory pomimo wielokrotnie podejmowanych działań.
  • Zatoka parkingowa przy ulicy Warmińskiej - 28 905 zł - brak prawa do dysponowania nieruchomością. Część terenu stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej Jas-Mos, która nie wyraziła zgody na zlokalizowanie miejsc postojowych.
  • Łącznik Szybowa - Reymonta - 117 342 zł - ze względu na sprzeciw mieszkańców umorzono postępowanie. Ze względu na uzbrojenie i własności terenu brak jest możliwości innego poprowadzenia drogi.
  • Parking przy ul. Poznańskiej - 23 983 zł - brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Pozwolenie na budowę straciło ważność.
  • Odwodnienie ul. Gałczyńskiego - 40 000 zł - brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Pozwolenie na budowę straciło ważność.
  • Umocnienie skarpy przy skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z ul. Górniczą - 35 670 zł - brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na realizację zadania. Uzgodnienia branżowe straciły ważność. Zadanie nie wymaga pozwolenia na budowę.
  • Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu - 121 770 zł. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego budynku podjęto decyzję o przeniesieniu ZS 9 do budynku przy ul. Kaszubskiej.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search