Informacje

Informacje

Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta: nie ma zgody na rozjeżdżanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

Mieszkańcy osiedla Tuwima oraz ulic Małopolskiej, Cieszyńskiej i Kusocińskiego protestują przeciwko  niszczeniu części lasu w centrum miasta (przy OWN). Pretekstem do wycinki jest organizacja rowerowego Pucharu Polski MTB Pressing Team. Z medialnych informacji wynika, że miasto samodzielnie (bez uzgodnienia z nadleśnictwem) wyraziło zgodę na wybudowanie trasy rowerowej o długości około 4 km. Już teraz organizator zawodów MTB Pressing Team zaprasza wszystkich do rozjeżdżanie parku przy OWN w ramach treningów przez zawodami. Według organizator  trasa jest już „wyznaczona, wyczyszczona i gotowa do jazdy”.

Interpelację w tej sprawie złożył Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.

- Według mojej wiedzy ( stan prawny na dzień 29 kwietnia)  Nadleśnictwo Rybnik  nie wyraziło zgody na organizację zawodów MTB, a tym bardzie na tworzenie wyczynowej trasy rowerowej. Interwencję podjęli mieszkańcy mieszkający w pobliżu OWN oraz mieszkańcy korzystający z walorów tego miejsca, jakim jest cisza i spokój. W tym niewielkim obszarze leśnym nasi mieszkańcy pragną spędzać czas na łonie natury, obcować  ze zwierzyną leśną oraz  korzystać w ciszy z naszej tężni w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego – mówi przewodniczący Rady Miasta.

W imieniu mieszkańców Piotr Szereda złożył pytania do prezydent miasta:

 • Kiedy pani prezydent wyraziła zgodę na organizację zwodów sportowych - Pucharu Polski MTB Pressing Team?
 • Kiedy i jaką kwotę pieniędzy z budżetu miasta oraz z jakiego konta przyznała pani na te zawody?
 • Dlaczego miasto nie wskazało innych terenów np. hałdy na organizację tych zwodów?
 • Dlaczego właśnie  w tych miejscach nie powstają tak tego typu ośrodki sportowe?
 • Miasto sprzyja rowerzystom wydaje miliony złotych na żelazny szlak rowerowy z którego nie mogą korzystać amatorzy pieszych wędrówek, dlaczego?
 • Dlaczego tworzymy enklawę rowerową kosztem spokoju mieszkańców? 
 • Czy „rowerowa petarda” musi być w kontrze spokojnego wypoczynku w parku w centrum miasta?

Pytania do Nadleśnictwa w Rybniku:

 • Kiedy Nadleśnictwo otrzymało informacje o tworzeniu 4 kilometrowej trasy rowerowej?
 • Kiedy Urząd Miasta lub organizator Pucharu Polski MTB Pressing Team uzgadniał z Nadleśnictwem możliwość organizacji zawodów sportowych o randze krajowej?
 • Kiedy Urząd Miasta lub organizator Pucharu Polski MTB Pressing Team wystąpił z wnioskiem o przekształcenie terenów leśnych w trasy rowerowe?
 • Kiedy i na jakich zasadach Nadleśnictwo Rybnik wyrazi (czy też już wyraziło) zgodę na stworzenie terasy rowerowej dla sportu rowerowego wyczynowego?
 • Czy jest to zgoda na organizację tylko tych zwodów, czy ta trasa pozostanie już na kolejne lata?

Piotr Szereda
Radny Miasta

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search