Informacje

Informacje

Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta: Polski Ład oznacza obniżenie podatków i rozwój miast.

Jastrzębie-Zdrój powalczy o miliony z Polskiego Ładu.

Nasze miasto w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zabiega o wsparcie dla trzech przedsięwzięć:

  • Przebudowa ulicy Witczaka.
  • Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego.
  • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju.

 


- Czy jastrzębski samorząd ucierpi z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu?

- Rozumiem, że to pytanie wynika z obaw i spekulacji, jakie tworzą politycy opozycji...

- Ale przecież Polski Ład obniża podatki, podwyższa do 30 tys. zł kwotę wolną od podatku oraz podnosi próg podatkowy 30% do 120 tys. złotych. To spowoduje spadek dochodów gmin z podatku PIT.

- Generalnie, opozycyjni politycy i samorządowcy mają usta pełne frazesów, kiedy to oni mówią o potrzebie obniżania wszelkich podatków. Gdy taka oferta pada ze strony obecnego rządu, zamiast współpracować wymyślają sztuczne problemy. Zapominają o jednej zasadzie, że obniżanie podatków powoduje przyspieszony rozwój społeczeństwa, a to zaś stymuluje wzrost gospodarczy. To z kolei przekłada się na większy wpływ do kasy samorządowej.

- To kto zyska?

- Zyska niemal 18 milionów osób płacących podatki. Prawie 9 milionów Polaków przestanie płacić PIT. Zostanie on zdjęty z barków osób najuboższych oraz dwóch trzecich emerytów i rencistów. Kolejna grupa to ludzie, dla których zmiana będzie obojętna. Oznacza to, że dla 90 procent osób płacących podatki nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. To ponad 23 mln osób. W portfelach Polaków zostanie ok. 14 miliardów złotych rocznie. To nie jest obciążanie Polaków nowymi podatkami, a historyczna obniżka podatków dla nich.

- I tu mogą się pojawić problemy w dochodach gmin.

- Trzeba przypomnieć, że obecny rząd w latach 2015-2019 dwukrotnie podwyższał kwotę wolną od podatku dochodowego. W 2019 r. wprowadził zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. Wprowadził też powszechną obniżkę PIT z 18% do 17%. Natomiast w 2019 r. zmniejszył CIT z 19 do 9 proc, z czego skorzystało ponad 90% przedsiębiorców. Wprowadził nową matrycę stawek VAT, która obniżyła stawki podatku na wiele artykułów pierwszej potrzeby. Pomimo tych wszystkich obniżek podatkowych w samorządach nie ubyło pieniędzy, a ich kwotowe przychody wzrosły. Oczywiście, wraz z rozwojem kraju rosną koszty inwestycji dlatego Polski Ład proponuje dofinansowywanie do inwestycji prowadzonych przez samorządy.

- Jastrzębski samorząd ma w związku z tym jakieś oczekiwania?

- Samorząd liczy na wsparcie finansowe, a rządową odpowiedzią na te oczekiwania jest Polski Ład. Ten nowy, rządowy program jest celem strategicznym, który dopinguje do aktywności inwestycyjnej zwłaszcza samorząd terytorialny. To plan na poprawę warunków życia mieszkańców zwłaszcza wsi, małych i średnich miast. Ma służyć zrównoważonemu rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

- Jakie projekty do dofinansowania w ramach Polskiego Ładu przedstawiło nasze miasto?

- Polski Ład wychodzi naprzeciw potrzebom takich gmin jak Jastrzębie-Zdrój. W przypadku długoterminowych inwestycji dotacja będzie wypłacana w trzech ratach w miarę realizacji kolejnych etapów zadania. W związku z tym Rada Miasta przyjęła w lipcu na nadzwyczajnej sesji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Jastrzębia-Zdrój. Wszystko po to, aby w drugim półroczu tego roku można było złożony wnioski o dofinansowani w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”. Będziemy zabiegać o pieniądze na realizację w latach 2022-2023 trzech zadań: przebudowa ulicy Witczaka, przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju.

- Na jakie inne projekty Jastrzębie-Zdrój oczekuje też wsparcia?

- Mam nadzieję, że Polski Ład pozwoli zrealizować program „Enter Jastrzębie”, który ma się przyczynić do stworzenia realnej alternatywy rozwoju życia zawodowego jego beneficjentów. Kolejnym zadaniem jest dokończenie rewitalizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Następny etap tej inwestycji będzie obejmował między innymi rewitalizację stawu wraz z budową promenady, parku sensorycznego oraz małej architektury. Oczywiście, nasze miasto chce nadal prowadzić rewitalizację przestrzeni poprzemysłowej „Łaźnia Moszczenica”, której ważnym elementem będzie „Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, gdzie chcemy oddać hołd bohaterom lat osiemdziesiątych, dzięki którym odzyskaliśmy wolność.

- Czego jeszcze pan oczekuje od tego programu?

- Wielokrotnie na sesjach Rady Miasta mówiłem o konieczności realizacji budownictwa mieszkaniowego dla młodego pokolenia. Brakuje nam takiego programu. Obecna propozycja udzielenia gwarancji kredytowych dla rodzin do 40 roku życia na zakup mieszkania bez wkładu własnego, jest warta realizacji. Kolejny punkt to budowa domków jednorodzinnych o maksymalnej powierzchni 70 metrów kwadratowych w oparciu o uproszczone przepisy. To też będzie impuls do dalszego boomu budowlanego.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search