Informacje

Informacje

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska się rozpędza

Cztery zezwolenia na prowadzenie działalności, ponad 110 mln złotych zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych, utrzymanie 300 istniejących oraz stworzenie co najmniej 52 nowych miejsc pracy – to bilans półrocza w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej SSE S.A. Podstrefa rozwija dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorców projekt KSSENON, a także przygotowuje się do zagospodarowania nowych terenów, włączonych do niej na początku roku. Jej pracami do 2021 roku będzie kierował Andrzej Zabiegliński.

Od początku 2017 roku Podstrefa Jastrzębsko-Żorska udzieliła zezwolenia trzem polskim firmom reprezentującym segment MŚP: Extral Sp. z o.o., Agro-Jan Produkcja s.c. i JAMMET Sp. z o.o., które realizować będą swoje kolejne projekty inwestycyjne. Skalę działalności prowadzonej w KSSE poszerzy także Żywiec Zdrój S.A.

– Nowe projekty są konsekwencją dobrych warunków jakie KSSE stwarza przedsiębiorcom. Inwestycje mają miejsce zarówno na obszarach zlokalizowanych na Podbeskidziu, jak i w Subregionie Zachodnim. Ważna jest dla nas inwestycja firmy JAMMET w Jastrzębiu-Zdroju, będąca efektem wspólnych, prowadzonych zarówno przez nas jak i inwestora, działań poprzedzających wydanie zezwolenia. Mamy przekonanie, że kolejne miesiące pozwolą nam osiągnąć jeszcze lepszy bilans, a udzielone zezwolenia nie będą jedynymi w tym roku – mówi Andrzej Zabiegliński, wiceprezes KSSE S.A., kierujący pracami podstrefy jastrzębsko-żorskiej.

W Żorach polska firma Extral, wytwórca profili aluminiowych, zrealizuje projekt o wartości 50 mln złotych, związany z utrzymaniem 210 istniejących i utworzeniem co najmniej 25 nowych miejsc pracy. To największy spośród tegorocznych projektów, na które KSSE przyznała zezwolenie w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej.

W Jastrzębiu-Zdroju firma JAMMET, której działalność skupia się na obróbce metali, planuje produkcję elementów do systemów hydrauliki sterowniczej. Wartość projektu polskiego przedsiębiorstwa to ponad 3,1 mln złotych, a w związku z nim powstanie co najmniej 12 dodatkowych miejsc pracy, a także utrzymanych zostanie osiem istniejących.

W Myślenicach (woj. małopolskie) nowy zakład wybuduje Agro-Jan, Żywiec Zdrój, francuski producent wody mineralnej, rozbuduje zakład w Radziechowach-Wieprzu wytwarzający opakowania PET i szklane dla napojów butelkowanych.

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska przygotowuje się do zagospodarowania ponad 106ha nowych terenów inwestycyjnych, włączonych do niej pod koniec 2016 roku, dzięki czemu powierzchnia podstrefy wzrosła o niemal o 30 proc. Do podstrefy włączono grunty w Jastrzębiu-Zdroju (ponad 25ha), Godowie (ponad 14ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29ha), Raciborzu (ponad 7,5ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24ha), Węgierskiej Górce (6,9ha) i Bielsku-Białej (0,73ha). Aktualnie Podstrefa Jastrzębsko-Żorska zarządza gruntami o łącznej powierzchni ponad 470ha, które znajdują się również w Czerwionce-Leszczynach, Czechowicach-Dziedzicach, Myślenicach, Orzeszu, Pawłowicach, Rajczy, Rybniku, Raciborzu, Żorach i Zwardoniu.

Wiosną podstrefa zorganizowała dwie edycje konferencji „Strefa Wzrostu – po prostu”. W ich trakcie przybliżono zainteresowanym przedsiębiorcom zasady inwestowania w KSSE a także nowo włączone do strefy tereny inwestycyjne. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać możliwości w zakresie finansowania inwestycji z funduszy europejskich. Zaprezentowano także projekt KSSENON - Akcelerator Biznesowy, instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach przedsięwzięcia w Żorach powstanie kompleks modularnych hal przemysłowych. Aktualnie trwają prace nad projektem architektonicznym, a budowa obiektu dedykowanego start-upom i przedsiębiorcom z sektora MŚP powinna zakończyć się w 2018 roku. Działania katowickiej strefy w tworzeniu oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw doceniła w ubiegłym roku redakcja Financial Times. Organizator rankingu FDI Business przyznał Katowickiej SSE po raz drugi z rzędu tytuł najlepszej strefy w Europie oraz wyróżnienie „Wysoko Rekomendowana” dla firm Małych i Średnich w Europie m.in. właśnie za realizowaną w Żorach inicjatywę.

– Włączone grunty są przedmiotem intensywnych prac - przygotowywania infrastruktury, jak i rozmów z przyszłymi potencjalnymi inwestorami - służących maksymalnemu wykorzystaniu ich biznesowego potencjału. Również inicjatywa KSSENON spotyka się z niezwykle pozytywnym odbiorem, pojawili się pierwsi inwestorzy zainteresowani dzierżawą hal w obiekcie. Jak pokazują tegoroczne wyniki należy oczekiwać utrzymania trendu zainteresowania inwestycjami w KSSE ze strony firm MŚP. Z myślą o nich optymalizujemy naszą ofertę, czego przykładem jest właśnie projekt realizowany w Żorach – dodaje Andrzej Zabiegliński.

W czerwcu br., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KSSE S.A., podjęło decyzję o powołaniu zarządu spółki na kadencję 2017-2021. W jego składzie znalazł się Andrzej Zabiegliński, który od 1996 roku kieruje pracami Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej. Od początku jej działalności 67 firm zainwestowało ponad 4,7 mld złotych, tworząc ok. 11 tys. miejsc pracy. Wśród inwestorów dominują przedstawiciele branż motoryzacyjnej (16 podmiotów), tworzyw sztucznych (10 podmiotów) i metalowej (dziesięć firm). 41 inwestorów (ok. 61 proc.) to firmy z polskim kapitałem, a 37 reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorców. W podstrefie działalność prowadzą także dwa mikroprzedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie: http://ksse.com.pl/

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search