Informacje

Informacje

Podsumowanie weekendu

W miniony weekend policjanci zrealizowali 89 interwencji. Dotyczyły one m.in. naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych, kradzieży mienia czy zakłócania ciszy nocne.

Jastrzębscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, patrolują ulice i sprawdzają, czy podmioty, które powinny być zamknięte, bądź których działanie powinno być ograniczone, stosują się do przepisów. Mundurowi sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do zaleceń. Pomimo tych wszystkich nowych obowiązków, mundurowi codziennie dbają, aby w naszym mieście było bezpiecznie.

Umundurowani policjanci, wspierając służby sanitarne, przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną domową, faktycznie znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje przekazywane są do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie odbywa się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu-bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną.

Mundurowi tylko przez weekend zostali wezwani do 94 interwencji. W trakcie wykonywanych czynności zatrzymali 3 osoby do wytrzeźwienia. Policjanci ruchu drogowego obsłużyli 9 kolizji drogowych oraz 2 interwencje związane z nieprawidłowym parkowaniem. Zostały zatrzymane dwie osoby poszukiwane.

Stróże prawa wystawili 14 mandatów, 2 pouczenia oraz skierowali 2 wnioski o ukaranie do Sądu za niestosowanie się do obowiązujących przepisów w związku z ograniczeniami podczas epidemii.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search