Informacje

Informacje

Policja namierzyła nastoletniego wandala

Previous Next

Niszczenie mienia to jedno z bardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Uszkodzona zostaje często rzecz, na której zakup trzeba długo pracować. Niszczeniu ulegają zarówno przedmioty prywatne, jak i te użyteczności publicznej. W ostatnim czasie przypadki zniszczenia miały miejsce na Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca tego uszkodzenia został już namierzony i przesłuchany, o konsekwencjach będzie decydował sąd.

Jastrzębscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu na Żelaznym Szlaku Rowerowym w rejonie ulicy Ździeby w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku podjętych czynności procesowych i operacyjnych funkcjonariusze wytypowali, a następnie namierzyli miejsce pobytu chłopca podejrzewanego o ten czyn. 13-letni mieszkaniec naszego miasta, 22 sierpnia 2022 roku około godziny 17:00 przebywając w towarzystwie rówieśników, poprzez kopanie dokonał zniszczenia wiaty rowerowej.

Straty spowodowane przez nieletniego wyniosły 600 złotych. Chłopiec swoje zachowanie tłumaczył, iż bardzo się wtedy zdenerwował. Jastrzębianie za swój chuligański wybryk odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto, jak czytamy na stronie Urzędu miasta Jastrzębie-Zdrój:

„Ostatni przykład wandalizmu został nagrany przez kamery umieszczone na Żelaznym Szlaku Rowerowym. Zniszczony został element wiaty przystankowej. I choć zdewastowana część da się naprawić, to mogło dojść do dużo poważniejszych uszkodzeń. W wiacie był bowiem nowo umieszczony defibrylator, który był kosztowną inwestycją. O sprawie została poinformowana policja. Toczą się czynności w zakresie zdarzenia”

Przestrzegamy, iż nie ma bezkarności wśród nieletnich. Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich policja kieruje wszystkie sprawy nieletnich, których czyny świadczą o nieprzestrzeganiu porządku prawnego.

Jeśli widzisz jak ktoś na Szlaku Rowerowym — przepięknej wizytówce naszego miasta lub w każdym innym miejscu coś niszczy, nie wahaj się, powiadom Policję lub Straż Miejską. Pamiętaj, ty też możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo.

Wspólnie zadbajmy, by było na nim pięknie i bezpiecznie

Przypominamy:
ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE CUDZEJ RZECZY — ART. 288 KODEKSU KARNEGO:
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu, lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Źródło: jastrzebie-zdroj.policja.gov.pl

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search