Informacje

Informacje

Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do przepisów

Jastrzębscy policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Głównym celem mundurowych jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Miejmy na uwadze powagę sytuacji i stosujmy się do obowiązujących przepisów. W ten sposób chronimy siebie i innych. Większość mieszkańców poważnie traktuje obostrzenia, jednak są i tacy, którzy twierdzą, że żadne ograniczenia ich nie dotyczą i świadomie łamią przepisy.

Policjanci będą przede wszystkim tam, gdzie w jednym miejscu gromadzi się więcej osób. Funkcjonariusze zobligowani są do reagowania na przypadki naruszenia prawa. Od 10 października 2020 roku na terenie Polski obowiązują nowe przepisy dotyczące walki z pandemią koronawirusa. Na terenie całego kraju została wprowadzona „żółta strefa”. W związku z rosnącą ilością zakażeń i w trosce o zdrowie i życie mieszkańców tyscy policjanci sprawdzają, czy wszyscy stosują się do obowiązujących zaleceń.

Tylko w miniony weekend mundurowi w Jastrzębiu-Zdroju podjęli 105 interwencji związanych z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów głównie nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania twarzy. Interwencje zakończyły się łącznie 57 pouczeniami, 81 mandatami karnymi oraz 9 wnioskami do sądu.

Miejmy na uwadze powagę sytuacji i stosujmy się do obowiązujących przepisów. W ten sposób chronimy siebie i innych. Lekceważenie zaleceń może zagrozić naszemu zdrowiu, a nawet życiu! W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search