Informacje

Informacje

Policjant, który mi pomógł

Jeżeli chcesz wyróżnić policjanta, który Ci pomógł, to warto ich zgłosić do konkursu. W tym roku zorganizowana została 13. już edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł", którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy współpracy z Biurem Prewencji KGP.

 

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Wyjątkowych policjantów można zgłaszać do konkursu na specjalnych formularzach do 31 maja.

 

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 12 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 60 laureatów zasługujących, w ocenie społeczeństwa, na szczególne wyróżnienie. Byli to policjanci reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.13. edycja konkursu objęta została honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, sama zaś uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom tej edycji została wpisana w program centralnych obchodów Święta Policji. Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł" potrwa do 31 maja 2020 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, organizacja lub instytucja (oczywiście z wyjątkiem Policji). Typowanie kandydatów odbędzie się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

 

http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/283492,Zapraszamy-do-zaglosowania-w-konkursie-quotPolicjant-ktory-mi-pomoglquot.html

http://policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search