Informacje

Informacje

Porozumienie podpisane

JSW Innowacje, spółka z Grupy Kapitałowej JSW, podpisała porozumienie o współpracy z Węglokoksem SA oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczna SA. Jednym z głównych założeń porozumienia jest powołanie specjalistycznego podmiotu, który zajmie się kompleksowym zagospodarowaniem zdegradowanych przez przemysł terenów.

 

Porozumienie to połączenie możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych spółek z grona największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie śląskim, w których wiodącą rolę odgrywa Skarb Państwa. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu dla Śląska. - Gromadzimy pomysły, przyciągamy młodych ludzi po to, żeby zmieniać region – powiedział podczas konferencji Jarosław Mrozek, prezes zarządu JSW Innowacje.

 

Zdegradowane przez przemysł tereny w województwie śląskim mają powierzchnię niemal 7 tys. ha i często zlokalizowane są w atrakcyjnych z perspektywy prowadzenia biznesu miejscach. Mogłyby też stać się obszarem skutecznej aktywizacji gospodarczej całego regionu. Pierwszym zadaniem nowego podmiotu, będzie zagospodarowanie terenów należących obecnie do Huty Pokój SA w Rudzie Śląskiej. Projekt nazwany został „Nowy Pokój” i dotyczy kompleksowego zagospodarowania i uwolnienia drzemiącego tam potencjału. Aktualnie obszar ten obejmuje 175 ha mocno zdegradowanych przez dotychczasowa działalność terenów. Obiekty Huty Pokój mogłyby stać się symbolem przemian, jakie zachodzą w gospodarce regionu. Przejście od tradycyjnych gałęzi przemysłu do nowoczesnych rozwiązań może odbywać się w sposób harmonijny, z poszanowaniem dotychczasowych osiągnięć i potrzebami mieszkańców. Powołanie operatora przewidziano w rządowym Programie dla Śląska.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search