Informacje

Informacje

Prezes GSM skazany!

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Wydział Karny, skazał na karę grzywny Gerarda W. prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawa dotyczy niezgodne z prawem rozwiązania w 2015 r. stosunku pracy z Krzysztofem W. kierownikiem Grupy Wykonawstwa Własnego. Wyrok w sprawie zapadł 18 grudnia 2017r.

Sprawa zwolnienia szefa GWW stała się jedną z przyczyn trwającego już dwa lata konfliktu w GSM, w który wpędził spółdzielnie skazany właśnie prezes.

Wyrok jeszcze bardziej komplikuje bieżącą sytuację w spółdzielni. Przypominamy, że na styczniowym posiedzeniu rada nadzorcza zdecyduje o odwołaniu Bolesława Lepczyńskiego z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search