Informacje

Informacje

Przewodniczący Rady Miasta pisze do Ministra Energii

Zwracam się w imieniu mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy są bardzo zaniepokojeni nową i bardzo nieprzewidywalną sytuacją w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Przypominam, że w 2014/2015 roku JSW S.A. niemal upadła przez roztrwonienie miliardowych środków finansowych zabezpieczających wówczas byt największego pracodawcy miasta Jastrzębie-Zdrój. Zdarzyło się to za Rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego gdy to ówczesny prezes Jarosław Zagórowski roztrwaniał miliardy złotych przygotowane na inwestycje oraz na czas bessy, za przyzwoleniem Rządu RP i wbrew woli 22 tysięcznej załogi.

 

Mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., mieli nadzieję, że z tej trudnej sytuacji wyciągnięto w Rządzie RP i w Spółce odpowiednie wnioski. Dzięki wielkiemu poświęceniu 22 tysięcznej załogi odratowano spółkę. Dzięki dobremu zarządzaniu prezesa Daniela Ozona i pozostałym członkom Zarządu, kierownictwu kopalń i powrocie koniunktury JSW S.A. wróciła na tory rozwoju.

 

Rząd RP wielokrotnie zapowiadał poprawę zarządzania JSW S.A. Głównym elementem miało być właśnie prawidłowe i oszczędne zażądanie środkami finansowymi firmy, dzięki któremu JSW S.A. ma lepiej radzić sobie z ewentualnymi przyszłymi problemami. Gromadzone środki pieniężne miały być inwestowane w mało ryzykowne instrumenty finansowe, bowiem jego celem nie było zarabianie, a przechowywanie gotówki na bessę i na inwestycje tak potrzebne do rozwoju firmy.

 

Zakusy obecnego Rządu RP dotyczące sfinansowania Ostrołęki z tych pieniędzy kompletnie nie pasuję do tych podstawowych założeń. Z informacji jakie posiadam w dniu dzisiejszym tj. czwartek 10 stycznia 2019 roku ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmian w zarządzie spółki, na którym ma zostać odwołany prezes zarządu JSW S.A. Daniel Ozon, cieszący się ogromny zaufaniem kierownictwa kopalń i ich załóg oraz pozostałych zakładów i spółek grupy kapitałowej JSW SA jest obecnie jedynym gwarantem w powodzenia projektu rozwoju JSW S.A. Zwracając się do pana Ministra oraz członków Rady Nadzorczej stanowczo popieram zaangażowanie strony społecznej, że Ostrołęka nie jest miejscem, w które powinny być angażowane pieniądze z funduszu założonego przez JSW. W obecnej sytuacji odwoływanie głównego autora stabilizacji i rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. może spowodować nieprzewidywane implikacje. Zadaniem prezesa i zarządu miało być gromadzenie pieniędzy na czarną godzinę i czasy bessy na rynku węgla, na rozwój firmy, a nie przekazywanie gotówki na politycznie motywowane projekty.

 

Panie Ministrze proszę wziąć pod uwagę fakt, że za prezesem „murem” stanęły Związki Zawodowe, które ogłosiły akcję protestacyjną, sprzeciwiając się zarówno destabilizacji firmy przez Rząd RP, jak i odwołaniu prezesa Daniela Ozona. Ze swej strony mając na uwadze bezpieczeństwo ekonomiczne miasta oraz mieszkańców Jastrzębia-Zdroju wnoszę o roztropne podejmowanie decyzji gospodarczych i personalnych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

 

Piotr Szereda
Przewodniczący Rady Miasta

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search