Informacje

Informacje

Rocznica Porozumienia Jastrzębskiego

W tym roku przypada 37. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego – jednego z trzech, które złamały monopol wszechwładzy komunistycznej. Na mapie szczególnych miejsc, w których rozległ się protest i wstrząsnął niesprawiedliwymi strukturami totalitarnego systemu, nie zabrakło Śląska, nie zabrakło górników z Jastrzębia-Zdroju.

3 września o godz. 9.30 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A zostanie odprawiona msza św., po której około godz. 11.00 uczestnicy uroczystości złożą wieńce i kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka.
Lata 80. to w Jastrzębiu-Zdroju ważne wydarzenia, które zmieniły bieg historii naszego kraju. W sierpniu 1980 roku górnicy z jastrzębskich kopalń przystąpili do ogólnospołecznego ruchu protestacyjnego, który doprowadził do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, trzeciego po Szczecinie i Gdańsku, protokołu ugody społecznej otwierającego drogę do przemian politycznych i gospodarczych.

Porozumienie Jastrzębskie gwarantowało realizację postulatów porozumień szczecińskich i gdańskich oraz wprowadzało wolne soboty i likwidowało czterobrygadowy system pracy.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search