Informacje

Informacje

Służba człowiekowi

Podopieczni i pracownicy Domu Nauki i Rehabilitacji  dla Dzieci Niepełnosprawnych 29 września obchodzili jubileusz 25-lecia świadczenia opieki rehabilitacyjnej i terapeutycznej, a także opieki pielęgniarskiej i lekarskiej dla dzieci i młodzieży.

Z tej okazji w Domu Zdrojowym, przy ul. Witczaka odbyła się uroczysta gala, prowadzona przez dyrektor Beatę Klimalę. Wskazywano na istotę zajęć terapeutycznych dla podopiecznych, które prowadzone są przez specjalistów zajęciowych, posiadających zarówno doświadczenie, jak i odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim mających duże poczucie odpowiedzialności wykonywanej pracy. Empatia i zrozumienie służące służbie człowiekowi oraz rozwojowi podopiecznych, stanowi najwyższą wartość, którą wnosi Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych i ich rodzin.

Wielu uczestników jubileuszu podkreślało ważność pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarówno w kontekście zdrowotnym, jak i społecznym. Uroczystości uświetniały występy artystyczne uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 10 oraz zespołu wokalnego „Wiolinki” z Jastrzębia. Dodatkowo, Agata Moroń, fizjoterapeutka w Domu Nauki i Rehabilitacji, wraz mężem zaprezentowali program wokalno-muzyczny.

W imieniu Grzegorza Matusiaka Posła na Sejm RP w obchodach jubileuszowych uczestniczył dr Antoni Augustyn.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search