Informacje

Informacje

Spółka z grupy JSW wdraża systemy do koordynacji lotów dronów

Spółka Hawk-e z grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wdrożyła system teleinformatyczny do koordynacji lotów dronów, z którego korzysta już Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a także pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla zarządzania lokalnym ruchem dronów.

Grupa kapitałowa JSW rozwija się w kilku kierunkach, kładąc przy tym nacisk na nowoczesność, stąd bierze udział w programach Unii Europejskiej dotyczących sfer U-Space (integracja lotnictwa załogowego i bezzałogowego) i Smart City.

Projekty dotyczące rozwiązań informatycznych dla dronów wdraża Hawk-e, spółka celowa należąca do JSW Innowacje.

Hawk-e specjalizuje się w dostarczaniu systemów PansaUTM i DTM. Pierwszy z nich zapewnia cyfrową koordynację lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. System ten uzyskał akredytację Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wdrożyła go w ub. roku na swoich lotniskach.

Według informacji PAŻP PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Składają się na nią autorskie rozwiązania operacyjne Agencji oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego Hawk-e, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją DroneRadar.

System PansaUTM powered by Hawk-e DroneRadar w uproszczeniu umożliwia zarządzanie ruchem dronów przez operatora za pośrednictwem systemu sterującego z pierwszeństwem przelotu załogowych statków powietrznych. System zapewnia m.in. komunikację między kontrolerem ruchu lotniczego w wieży a operatorem drona.

Operator może szybko sprawdzić możliwości lotu, złożyć plan lotu i uzyskać zgodę na lot.

Jak informuje PAŻP, kontrolerom ruchu lotniczego PansaUTM zapewnia informację o planowanych w okolicy lotnisk przelotach bezzałogowych statków powietrznych, a także możliwość wydawania zgód na takie loty, podobnie jak ma to miejsce w lotnictwie załogowym. JSW Hawk-e wdrożyło też już inne rozwiązanie DTM (Drone Traffic Management) w zakresie „core”, czyli dającym podstawę do budowy (według wymagań klientów) systemów lokalnego monitorowania i zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. DTM Hawk-e pozwala na informowanie zarządzającego daną lokalną strefą o lotach planowanych i koordynowanych przez PAŻP oraz wszystkich innych lotach wykonywanych bezpośrednio w przestrzeni powietrznej danego zarządzającego. System Hawk-e pozwala na integrację danych pochodzących m.in. z systemu radarów naziemnych, lotniczych systemów pozycjonowania typu ADS-B, FLARM, OGN oraz informacji o ukształtowaniu terenu, stanowiących podstawę do bezpiecznego planowania lotu - przekazała we wtorek JSW.

Produkt DTM przetestowano już pod kątem kompleksowego rozwiązania dla instytucji ochrony zdrowia.

Pozwala bowiem na wyznaczenia „korytarza” w przestrzeni powietrznej, w którym drony mogą wykonywać loty transportując materiały medyczne. To pozwala na skrócenie czasu ich dostarczenia nawet o 50-60 proc., co udało się wykazać podczas pilotażowego przelotu bezzałogowego statku powietrznego pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach w grudniu ub. roku. W tym przypadku system pozwoli na ratowanie ludzkiego życia.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search