Informacje

Informacje

Strzeż się tych miejsc

Choć w stosunku do ubiegłego roku poprawiły się statystyki jastrzębskiej policji, w skali regionu nasze miasto wciąż uchodzi za niebezpieczne. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizowano miejscowości województwa śląskiego pod kątem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców.

Nie ma wątpliwości, że jastrzębska policja pracuje coraz lepiej i rośnie poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Według statystyk tutejszej komendy miejskiej, z roku na rok spada najbardziej groźna i dokuczliwa dla mieszkańców przestępczość kryminalna. W 2020 roku wszczęto 1177 postępowań, to jest prawie o 400 mniej, niż w 2019 r. W rekordowym roku 2018 było ich aż 1702. Zmalała też przestępczość narkotykowa. W ubiegłym roku wszczęto 119 postępowań w tej kategorii, to jest prawie o połowę mniej, niż w 2018 roku. Jednym słowem, jest się z czego cieszyć. Niestety, są też powody do zmartwień. Niedawno opublikowano zestawienie śląskich miast i powiatów pod kątem przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu popełnionych na 1000 mieszkańców. Ranking oparto o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia dla województwa śląskiego wynosi 0,55. Pierwszą trójkę tworzą Sosnowiec, Katowice i Częstochowa. Na czwartym miejscu są Siemianowice, a na piątym trójka miast, wśród których jest Jastrzębie-Zdrój.

W kodeksie karnym przez „przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu” rozumie się:
• zabójstwo
• dzieciobójstwo
• eutanazja
• namowa lub pomoc do samobójstwa
• przerwanie ciąży za zgodą kobiety
• przerwanie ciąży bez zgody kobiety
• śmierć kobiety jako następstwo aborcji
• nieumyślne spowodowanie śmierci
• ciężki uszczerbek na zdrowiu
• zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia
• udział w bójce lub pobiciu
• użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia
• narażenie na niebezpieczeństwo
• narażenie na chorobę wywołaną wirusem HIV, zakaźną lub weneryczną
• nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search