Informacje

Informacje

Super Dyrektor z „Sobieskiego”

Jerzy Maduzia, dyrektor ZS nr 6  otrzymał tytuł Super Dyrektora w IV edycji konkursu organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą”.

Wręczając statuetkę Jerzemu Maduzi, przewodnicząca kapituły dr hab. Małgorzata Żytko, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli UW podkreślała, że jego szkoła stała się dla uczniów miejscem budowania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, doświadczania demokratycznych relacji i wiary, że sukces edukacyjny jest możliwy i osiągalny dla każdego dzięki wspólnym działaniom. Trzeba tylko umieć wykorzystać warunki, jakie stwarza dyrektor wraz z gronem nauczycieli, którzy wsłuchują się w potrzeby i głos uczniów.”

Jerzy Maduzia jest z wykształcenia mgr chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto posiada tytuł licencjata filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego uczy chemii i zawodowych przedmiotów chemicznych.

Ponadto nominowany do kategorii Super Dyrektor Szkoły był także Robert Bareja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search